SAGER NP9570 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7, Windows 8, ໄດເວີ Windows 8.1, ຊະອົຟແວ


Sager NP9570 Notebook

ດາວໂຫລດ SAGER NP9570 (MODEL: P570WM) ແລໍບທັອບ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ໄດເວີ, ຊໍແວແລະການອັບເດດ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ :
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Sound Blaster X-Fi MB2 AP ສໍາລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 1.04.01
21-Feb-13
101040 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.6733
21-Feb-13
112367 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 8 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.6733
21-Feb-13
112367 KB
Sound Blaster X-Fi MB2 AP ສໍາລັບ Windows 8 32bit / 64bit
Version: 1.04.01
21-Feb-13
101040 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 8.1 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.7027
24-Nov-13
190666 KB
Sound Blaster X-Fi MB2 AP ສໍາລັບ Windows 8.1 32bit / 64bit
Version: 1.00.04
24-Nov-13
68226 KB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.3.2.1015
25-Dec-13
4132 KB
Intel Driver Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 8.1.10.1275
21-Feb-13
31586 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 3.5.0.1092
21-Feb-13
22027 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 9.3.0.1026
21-Feb-13
3557 KB
Intel Driver Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 8.1.10.1275
21-Feb-13
31586 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 11.6.0.1030
21-Feb-13
7921 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 9.3.2.1017
24-Nov-13
4132 KB
Intel Driver Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 9.5.14.1724
24-Nov-13
39554 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 12.8.0.1016
24-Nov-13
17304 KB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.18.13.717
21-Feb-13
423304 KB
ໄດເວີ Video NVIDIA GeForce GTX 770M ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.18.13.1144
24-Jun-13
410220 KB
ໄດເວີ Video NVIDIA GeForce GTX 880M ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.18.13.3266
24-Mar-14
618793 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA Quadro K5100M ສໍາຫລັບ Windows 7 32bit
Version: 9.18.13.2723
25-Dec-13
181558 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA Quadro K5100M ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 9.18.13.2723
25-Dec-13
236860 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 9.18.13.717
21-Feb-13
423304 KB
ໄດເວີ Video NVIDIA GeForce GTX 770M ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 9.18.13.1144
24-Jun-13
410220 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 9.18.13.2723
24-Nov-13
418220 KB
ໄດເວີ Video NVIDIA GeForce GTX 880M ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.3235
24-Mar-14
343537 KB
Bluetooth / Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Wireless LAN Drivers for Windows 7 32 / 64bit
Version: 15.2.0.19
21-Feb-13
253741 KB
ໄດເວີແບບໄຮ້ສາຍ Intel 7260 ສໍາຫລັບ Windows 7 & Windows 8 32 / 64bit
Version: 16.1.5.2
25-Dec-13
272134 KB
Built-in ບູທູທະ Wireless 802.11 B / G / N + ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 2007.4.1001.2012
21-Feb-13
65391 KB
Qualcomm Killer Wireless Wireless LAN Driver ສໍາລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.1.0.395
20-Jun-13
274852 KB
Intel Centrino Wireless LAN Drivers for Windows 8 32 / 64bit
Version: 15.5.6.48
21-Feb-13
491030 KB
Driver Realtek Wireless 802.11 B / G / N ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 2007.3.913.2012
21-Feb-13
62794 KB
Driver Realtek Wireless 802.11 B / G / N ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 2012.1.712.2013 / 1.3.769.3 (BT)
24-Nov-13
86239 KB
Intel Wireless LAN Drivers for Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 16.5.3
24-Nov-13
230514 KB
Qualcomm Killer Wireless Wireless LAN Driver ສໍາລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 1.0.36.1278
24-Nov-13
325810 KB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated LAN for Windows 7 32 / 64bit
Version: 11.13.51.0
21-Feb-13
96849 KB
Driver Integrated LAN for Windows 8 32 / 64bit
Version: 12.2.45.0
21-Feb-13
157694 KB
Driver Integrated LAN for Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 12.9.15.0
24-Nov-13
70786 KB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.2.8400.29029
21-Feb-13
8825 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 6.2.8400.29029
21-Feb-13
8825 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 6.2.9200.29069
24-Nov-13
8524 KB
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated Video Camera ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 9.2.1.79 / AP 4.041
21-Feb-13
44144 KB
Fingerprinter
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Fingerprint Reader ແລະ Software ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 1.6.1.341
21-Feb-13
184032 KB
Driver Fingerprint Reader ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 1.6.1.341
21-Feb-13
184032 KB
Driver Fingerprint Reader ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 1.6.1.341 / 3.0.15.0
24-Nov-13
51681 KB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 16.5.1.1
25-Dec-13
40654 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 16.2.10.12
21-Feb-13
36847 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 17.0.9.1
24-Nov-13
49393 KB
USB / Thunderbolt
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດ USB 3.0 ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 1.12.18.0
21-Feb-13
6455 KB
Hard Driver
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Intel AHCI ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 11.6.0.1030
21-Feb-13
7920 KB
ໄດເວີແບບ RAID ແບບ EFI ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version:
21-Feb-13
378 KB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.0100
05-Mar-13
27284 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 3.1.201.5
21-Feb-13
16254 KB
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 8.0105
05-Sep-13
32102 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 8 32 / 64bit
Version: 3.2.0.24
21-Feb-13
19485 KB
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 8.0145
15-Jan-14
32299 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 3.2.0.24
24-Nov-13
19581 KB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *