SAGER NP8650 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7, 8.1, 10 ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ


SAGER NP8650 Notebook

ດາວໂຫລດ SAGER NP8650 Laptop Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ໄດເວີ, ຊອບແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ :
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 7 64bit
ຮຸ່ນ: 1.00.04
23-Jan-15
284707 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 6.0.1.7363
23-Jan-15
142208 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 1.00.04
23-Jan-15
142449 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 64bit
Version: 6.0.1.7339
23-Jan-15
194003 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7553
13-Aug-15
209337 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 10 64bit
Version: 1.00.06
13-Aug-15
284913 KB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 9.4.0.1027
23-Jan-15
4630 KB
Intel Management Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 10.0.0.1204
23-Jan-15
72845 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 13.2.0.1016
23-Jan-15
11060 KB
Driver Intel Rapid Start Technology for Windows 7 64bit
Version: 3.0.0.1051
23-Jan-15
1837 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 9.4.0.1027
23-Jan-15
4630 KB
Intel Management Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 10.0.0.1204
23-Jan-15
72845 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 13.2.0.1016
23-Jan-15
11060 KB
Driver Intel Rapid Start Technology for Windows 8.1 64bit
Version: 3.0.0.1051
23-Jan-15
1834 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.7
13-Aug-15
2930 KB
Intel Management Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1157
13-Aug-15
10220 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
13-Aug-15
11749 KB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Video Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 10.18.10.3995
23-Jan-15
88739 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 7 64bit
Version: 9.18.13.4456
23-Jan-15
387611 KB
Intel Video Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 10.18.10.3621
23-Jan-15
103189 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.4400
23-Jan-15
387789 KB
Intel Video Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.18.15.4248
13-Aug-15
126193 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5350
13-Aug-15
629117 KB
Bluetooth / Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Wireless LAN Drivers for Windows 7 64bit
Version: 17.13.1.13
23-Jan-15
225420 KB
Driver Realtek Wireless ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 2013.4.715.2014
23-Jan-15
39028 KB
Atheros Killer Wireless-AC N1525 Driver Wireless LAN for Windows 7 64bit
Version: 11.0.0.373
23-Jan-15
142355 KB
Intel Bluetooth Driver for Windows 7 64bit
ຮຸ່ນ: 17.1.1407.474 / 17.1.1409.486
23-Jan-15
129362 KB
Driver Realtek Bluetooth ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 1.3.818.1
23-Jan-15
56807 KB
Atheros Killer N1525 Driver Bluetooth ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 4.0.0.373
23-Jan-15
186632 KB
Intel Wireless LAN Drivers for Windows 8.1 64bit
Version: 17.12.0.4
23-Jan-15
224917 KB
Driver Realtek Wireless ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 2013.4.715.2014
23-Jan-15
39028 KB
Atheros Killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth Drivers for Windows 8.1 64bit
Version: 11.0.0.302
23-Jan-15
197144 KB
ໄດເວີ Bluetooth Wireless Wireless 7260 ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 17.1.1407.474
23-Jan-15
125381 KB
ໄດເວີ Bluetooth Wireless Wireless 7265 ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 17.1.1433.2
23-Jan-15
6004 KB
Driver Realtek Bluetooth ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.816.3
23-Jan-15
56807 KB
Intel Wireless 7260-AC LAN & Bluetooth Drivers for Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 18.11.0.8 / 17.1.1524.1353 BT
13-Aug-15
364833 KB
Intel Wireless 7265-AC LAN & Bluetooth Drivers for Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 18.11.1.2 / 17.1.1525.1443 BT
13-Aug-15
284577 KB
ໄດເລກະທໍລີ Bluetooth Realtek Wireless 802.11 B / G / N + ລວມສໍາລັບ Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 2023.14.615.2015 / 1.3.868.3 BT
13-Aug-15
91646 KB
Atheros Killer N1525 Wireless LAN + Bluetooth Drivers for Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 12.0.0.102 / 10.0.0.102 BT
13-Aug-15
338299 KB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated LAN for Windows 7 64bit
Version: 7.86.508.2014
23-Jan-15
4174 KB
Driver Integrated LAN for Windows 8.1 64bit
Version: 8.32.508.2014
23-Jan-15
4116 KB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 6.3.9600.21255
23-Jan-15
6913 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 6.3.9600.21255
23-Jan-15
7154 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.21275
13-Aug-15
7489 KB
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated Video Camera ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
ຮຸ່ນ: 9.2.1.79 / 1.0.54.0521
23-Jan-15
46832 KB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 7 64bit
Version: 18.0.7.0
23-Jan-15
47536 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 18.0.7.0
23-Jan-15
47536 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 10 64bit
Version: 19.0.13.0
13-Aug-15
46912 KB
USB / Thunderbolt
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດ USB 3.0 ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 2.5.0.19
23-Jan-15
5179 KB
Hard Driver
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ RAID ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit OS Installation
Version: 13.2.0.1016
23-Jan-15
829 KB
ໄດເວີ RAID ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 13.2.0.1016
23-Jan-15
528 KB
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel WiDi Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 4.2.29.0
23-Jan-15
192910 KB
ໂປລແກລມຄວບຄຸມໂຫມດເຄື່ອງບິນສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 1.3.0.0
23-Jan-15
8674 KB
ໂປລແກລມຄວບຄຸມໂຫມດເຄື່ອງບິນສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
13-Aug-15
3803 KB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 3.05.16
23-Jan-15
149595 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 4.4.0.4
23-Jan-15
44648 KB
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 3.02.05
23-Jan-15
130882 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 4.4.0.4
23-Jan-15
44648 KB
Control Center Utility ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.7
13-Aug-15
202681 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.1
13-Aug-15
34386 KB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *