SAGER NP8268 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7, Windows 8.1, ໄດເວີ Windows 10, ຊະອົຟແວ


SAGER NP8268 Notebook

ດາວນ໌ໂຫລດ SAGER NP8268 (ຮຸ່ນ: P150SM-A) ປ່ອງຢ້ຽມ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ໄດເວີ, ຊອບແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ :
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.7156
03-Apr-14
173815 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 1.00.04
03-Apr-14
71320 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 8.1 32bit / 64bit
Version: 6.0.1.7156
03-Apr-14
173815 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 8.1 32bit / 64bit
Version: 1.00.04
03-Apr-14
71320 KB
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.0.1.7560
12-Aug-15
178666 KB
Sound Blaster X-Fi MB3 AP ສໍາລັບ Windows 10 64bit
Version: 1.00.06
12-Aug-15
284922 KB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.4.0.1027
03-Apr-14
4630 KB
Intel Driver Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 10.0.0.1204
04-May-14
72846 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 12.9.0.1001
03-Apr-14
16782 KB
ໄດເວີເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Start ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 3.0.0.1051
03-Apr-14
1837 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 9.4.0.1027
03-Apr-14
4630 KB
Intel Driver Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 10.0.0.1204
04-May-14
72846 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 12.9.0.1001
03-Apr-14
16782 KB
ໄດເວີເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Start ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 3.0.0.1051
03-Apr-14
1837 KB
ໄດເວີ Chipset ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.1.1.9
12-Aug-15
2902 KB
Intel Management Engine Interface Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 11.0.0.1157
12-Aug-15
10220 KB
Intel Rapid Storage Technology Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
12-Aug-15
11749 KB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
AMD Radeon R9 ໄດເວີວິດີໂອສໍາຫລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 13.151.0.0
03-Apr-14
258546 KB
Intel Video Driver for Windows 7 32 / 64bit
Version: 10.18.10.3496
24-Feb-15
161633 KB
ໄດເວີ Video NVIDIA Quadro GPU ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 9.18.13.3266
24-Feb-15
618792 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA GeForce GTX GPU ສໍາຫລັບ Windows 7 64bit
Version: 9.18.13.4491
24-Feb-15
711289 KB
AMD Radeon R9 ໄດເວີວິດີໂອສໍາຫລັບ Windows 8.1 32bit / 64bit
Version: 13.151.0.0
03-Apr-14
258546 KB
Intel Video Driver for Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 10.18.10.3383
03-Apr-14
107239 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA Quadro GPU ສໍາລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.3266
24-Feb-15
340052 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA GeForce GTX GPU ສໍາຫລັບ Windows 8.1 64bit
Version: 9.18.13.4456
24-Feb-15
387611 KB
Intel Video Driver ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.18.15.4248
12-Aug-15
126193 KB
ໄດເວີວີດີໂອ NVIDIA ສໍາລັບ Windows 10 64bit
Version: 10.18.13.5350
12-Aug-15
629117 KB
Bluetooth / Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Wireless LAN & Bluetooth Drivers for Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 17.13.2.2 / 17.1.1407.474
25-Feb-15
290466 KB
Built-in ບູທູທະ Wireless 802.11 B / G / N + ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 2012.12.325.2014 / 1.3.810.1
25-Feb-15
105133 KB
Killer Wireless-N Wireless LAN Driver ສໍາລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 1.0.36.1278
25-Feb-15
325809 KB
Killer Wireless-N1202 Wireless LAN & Bluetooth Drivers for Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 10.0.1.242 / 8.0.0.224
25-Feb-15
292775 KB
Intel WiDi Driver ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 4.2.29.0
24-Feb-15
192910 KB
Intel Wireless LAN Drivers for Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 17.0.0.34
05-May-14
269902 KB
Driver Realtek Wireless 802.11 B / G / N ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 2012.7.1231.2013
03-Apr-14
100931 KB
Qualcomm Killer Wireless Wireless LAN Driver ສໍາລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 1.0.36.1278
11-Nov-13
325810 KB
Intel Wireless LAN & Bluetooth Drivers for Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 18.12.0.3 / 17.1.1524.1353 BT
12-Aug-15
353306 KB
ໄດເລກະທໍລີ Bluetooth Realtek Wireless 802.11 B / G / N + ລວມສໍາລັບ Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 2023.14.615.2015 / 1.3.868.3 BT
12-Aug-15
91646 KB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated LAN for Windows 7 32 / 64bit
Version: 7.78.1218.2013
03-Apr-14
4130 KB
Driver Integrated LAN for Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 8.20.815.2013
03-Apr-14
4046 KB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 6.3.9600.27047
24-Feb-15
7050 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 6.3.9600.27047
24-Feb-15
7050 KB
ໄດເວີ CardReader ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.3.9600.27053
12-Aug-15
8478 KB
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Integrated Video Camera ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 9.2.1.79 / AP: 4.041
03-Apr-14
44232 KB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 7 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 18.0.5.0 / 9.4.5.8
03-Apr-14
67729 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
ຮຸ່ນ: 18.0.5.0 / 9.4.5.8
03-Apr-14
67729 KB
ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows 10 64bit
ຮຸ່ນ: 19.0.13.0 / 9.4.9.5
12-Aug-15
70229 KB
USB / Thunderbolt
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດ USB 3.0 ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 3.0.0.20
24-Feb-15
5185 KB
Hard Driver
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ RAID ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit OS Installation
Version: 12.9.0.1001
03-Apr-14
794 KB
ໄດເວີ RAID ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 12.9.0.1001
03-Apr-14
794 KB
ໄດເວີ RAID ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 14.5.0.1081
12-Aug-15
1165 KB
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໂປລແກລມຄວບຄຸມໂຫມດເຄື່ອງບິນສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 1.3.0.0
03-Apr-14
8674 KB
ໂປລແກລມຄວບຄຸມໂຫມດເຄື່ອງບິນສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 1.4.0.3
12-Aug-15
3803 KB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 32 / 64bit
Version: 3.08.20
24-Feb-15
190669 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 7 32bit / 64bit
Version: 4.3.0.11
03-Apr-14
36983 KB
Hot Key Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 1.15.15
03-Apr-14
16299 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 8.1 32 / 64bit
Version: 4.3.0.11
03-Apr-14
36983 KB
Control Center Utility ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 5.0000.0.11
12-Aug-15
204324 KB
Intel Extreme Tuning Utility ສໍາຫລັບ Windows 10 64bit
Version: 6.0.2.1
12-Aug-15
34386 KB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *