MSI X350 ແລໍບທັອບ Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື


MSI X350 Notebook

ດາວໂຫລດ MSI X350 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້ແລະຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະເພດໄດເວີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ:
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໄດເວີ. 1 Chipset, 2 Intel VGA, 3 nVidia VGA, 4 Audio, 5 LAN, 6 Card Reader7 WLAN, 8 Bluetooth, 9 Touchpad, 10. Intel MEI, 11 Radio Switch, 12 ອື່ນໆ
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.6101)
Windows 7 64bit
2010​, 11​, 15
84.96 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.6101)
Windows 7 32bit
2010​, 07​, 01
84.96 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 5.10.0.5847)
Windows XP 32bit
2009​, 10​, 12
57.62 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.5847)
Windows Vista 32bit
2009​, 10​, 12
57.62 MB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows Vista 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows 7 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows 7 64bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
ເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Storage (Version: 11.1.0.1006)
Windows 7 32bit
2012​, 05​, 04
11.33 MB
ເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Storage (Version: 11.1.0.1006)
Windows 7 64bit
2012​, 05​, 04
11.33 MB
Intel Matrix Storage Management (IMSM) (ຮຸ່ນ: 10.1.0.1008)
Windows Vista 32bit
2010​, 12​, 27
0.22 MB
Intel Matrix Storage Management (IMSM) (ຮຸ່ນ: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010​, 12​, 27
0.25 MB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Mobile Intel GMA 4500MHD (ຮຸ່ນ: 8.15.10.2020)
Windows 7 64bit
2010​, 11​, 15
25.21 MB
Mobile Intel GMA 4500MHD (ຮຸ່ນ: 7.15.10.1829)
Windows Vista 32bit
2010​, 11​, 02
21.5 MB
ມືຖື Intel GMA 4500MHD / GMA HD (ຮຸ່ນ: 6.14.10.5294)
Windows XP 32bit
2010​, 10​, 11
17.49 MB
Mobile Intel GMA 4500MHD (ຮຸ່ນ: 8.15.10.2189)
Windows 7 32bit
2010​, 10​, 11
0 MB
Bluetooth
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 7.10.01)
Windows 7 64bit
2010​, 05​, 19
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 7.10.01)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009​, 09​, 14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009​, 09​, 14
66.51 MB
Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010​, 09​, 30
1.46 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows 7 32bit
2010​, 09​, 30
1.58 MB
msi Wireless Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows 7 64bit
2010​, 09​, 30
1.58 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010​, 07​, 21
1.58 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 13.0.0.107)
Windows 7 64bit
2010​, 01​, 26
380.94 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 13.0.0.107)
Windows 7 32bit
2009​, 10​, 21
380.94 MB
msi Wireless Lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Windows 7 32bit
2009​, 09​, 22
17.43 MB
msi Wireless lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Windows 7 64bit
2009​, 09​, 22
17.43 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 12.4.0.21)
Windows Vista 32bit
2009​, 07​, 20
195.36 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009​, 07​, 20
195.36 MB
msi Wireless Lan_6896 (Version: 1671.1.324)
Windows Vista 32bit
2009​, 07​, 14
16.67 MB
msi Wireless Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009​, 07​, 14
16.69 MB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010​, 05​, 07
5.14 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 7.011.1127.2009)
Windows 7 64bit
2010​, 02​, 26
5.33 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 7.011.1127.2009)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 09
5.33 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009​, 08​, 13
0.31 MB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows 7 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows 7 64bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
TouchPad Sentelic (ຮຸ່ນ: 8.8.8.6)
Windows 7 32bit
2012​, 12​, 18
39.17 MB
TouchPad Sentelic (ຮຸ່ນ: 8.8.8.6)
Windows 7 64bit
2012​, 12​, 18
39.17 MB
TouchPad Sentelic (ຮຸ່ນ: 8.8.8.6)
Windows Vista 32bit
2012​, 12​, 18
39.17 MB
TouchPad Sentelic (ຮຸ່ນ: 8.8.8.6)
Windows XP 32bit
2012​, 12​, 18
39.17 MB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໃບຫນ້າງ່າຍດາຍ (Windows XP 32bit, 11036) (ຮຸ່ນ: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011​, 04​, 12
15.87 MB
ໃບຫນ້າງ່າຍດາຍ (Windows Vista 32bit, 11036) (ຮຸ່ນ: 1.1.0.36)
Windows Vista 32bit
2011​, 04​, 12
15.87 MB
ໃບຫນ້າງ່າຍ (W7 32,11036) (ຮຸ່ນ: 1.1.0.36)
Windows 7 32bit
2011​, 04​, 12
15.87 MB
ໃບຫນ້າງ່າຍ (W7 64,11036) (ຮຸ່ນ: 1.1.0.36)
Windows 7 64bit
2011​, 04​, 12
15.87 MB
Easy Viewer (w7 32,1309) (ຮຸ່ນ: 1.3.0.9)
Windows 7 32bit
2011​, 04​, 12
20.36 MB
Easy Viewer (Windows Vista 32bit, 1309) (ຮຸ່ນ: 1.3.0.9)
Windows Vista 32bit
2011​, 04​, 12
20.36 MB
Easy Viewer (Windows XP 32bit, 1309) (ຮຸ່ນ: 1.3.0.9)
Windows XP 32bit
2011​, 04​, 12
23.72 MB
Easy Viewer (ຮຸ່ນ: 1.3.0.9)
Windows 7 64bit
2011​, 04​, 12
20.43 MB
S-Bar (Windows Vista 32bit, 1263) (ຮຸ່ນ: 1.0.1003.1263)
Windows Vista 32bit
2011​, 04​, 12
1.38 MB
System Control Manager (SCM) ສໍາຫລັບ X340 / X350 (ຮຸ່ນ: 2.210.0226.006.08)
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2010​, 07​, 02
5.44 MB
MSI S-Bar (Version: 1.0.1003.1263)
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2010​, 03​, 15
1.38 MB
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກ້ອງຖ່າຍຮູບງ່າຍດາຍ (Windows 7 32bit) (ຮຸ່ນ: 1.0.909.0801)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 09
0.76 MB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *