MSI GT60 2OD 3K IPS Edition Windows 7, ໄດເວີ Windows 8.1, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື


Notebook MSI GT60-2OD 3K IPS Edition

ດາວໂຫລດ MSI GT60 2OD 3K IPS Edition ແລໍບທັອບ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້ແລະຄູ່ມື


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະເພດໄດເວີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ:
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໄດເວີ. 1 Chipset, 2 Intel VGA, 3 nVidia VGA, 4 Audio, 5 LAN, 6 Card Reader7 WLAN, 8 Bluetooth, 9 Touchpad, 10. Intel MEI, 11 Radio Switch, 12 ອື່ນໆ
BIOS
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
F6 ຕິດຕັ້ງ Floppy ສ້າງດ້ວຍ Bios mode Raid (Version: 12.8.0.1016)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
0.35 MB
F6 ຕິດຕັ້ງ Floppy ສ້າງດ້ວຍ Bios mode Raid (Version: 12.5.0.1066)
Windows 7 64bit
2013​, 09​, 04
0.35 MB
F6 ຕິດຕັ້ງ Floppy ສ້າງດ້ວຍ Bios mode Raid (Version: 12.5.0.1066)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
0.35 MB
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.7324)
Windows 8 64bit
2014​, 09​, 18
223.27 MB
Realtek Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.7324)
Windows 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014​, 09​, 17
223.27 MB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel chipset (ຮຸ່ນ: 9.4.0.1023)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
5.36 MB
Intel chipset (ຮຸ່ນ: 9.4.0.1017)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 22
5.09 MB
Intel chipset (ຮຸ່ນ: 9.4.0.1017)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
5.09 MB
ເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Storage (Version: 12.8.0.1016)
Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
16.14 MB
Intel Management Engine (Version: 9.5.15.1730)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
57.57 MB
Intel Management Engine (Version: 9.0.0.1287)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 22
56.28 MB
Intel Management Engine (Version: 9.0.0.1287)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
56.28 MB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Processors Intel (R) Core (TM) Processors Graphics Card (Version: 10.18.10.3325)
Windows 8.1 64bit
2013​, 11​, 14
158.45 MB
ກາດກາຟິກ Nvidia GT720M / GT740M / GT750M / GTX765M / GTX770M / GTX780M / QUADRO K3100m / K2100m (ຮຸ່ນ: 326.80)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
300.04 MB
Beta Intel VGA (ຮຸ່ນ: 10.18.10.3277)
Windows 7 64bit, Windows 8 64bit
2013​, 09​, 09
158.15 MB
ໂປເຊດເຊີ Intel (R) Core (TM) Graphics Card (ຮຸ່ນ: 9.18.10.3186)
Windows 7 64bit
2013​, 06​, 13
147.66 MB
ໂປເຊດເຊີ Intel (R) Core (TM) VGA (ຮຸ່ນ: 9.18.10.3071)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
149.05 MB
ຊຸດ Nvidia GTX770M / GTX780M (ຮຸ່ນ: 311.70)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
248.87 MB
ກາດກາຟິກ Nvidia GTX 760M / GTX765M / GTX770M / GTX780M / GT750M (ຮຸ່ນ: 311.83)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 22
295.2 MB
Bluetooth
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Killer Bluetooth (ຮຸ່ນ: 8.0.1.336)
Windows 8.1 64bit
2015​, 01​, 07
189.66 MB
Killer Bluetooth (ຮຸ່ນ: 8.0.1.336)
Windows 7 64bit
2015​, 01​, 07
189.66 MB
Killer Bluetooth (ຮຸ່ນ: 8.0.1.336)
Windows 8 64bit
2015​, 01​, 07
189.66 MB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Killer LAN & Killer Wireless LAN (ຮຸ່ນ: 8.1.0.31 (ແພກເກດ 1.1.56.1122))
Windows 8.1 64bit
2015​, 12​, 15
263.88 MB
Killer LAN & Killer Wireless LAN (ຮຸ່ນ: 8.1.0.25 (ແພກເກດ 1.1.56.1122))
Windows 7 64bit
2015​, 12​, 15
263.88 MB
Killer LAN & Killer Wireless LAN (ຮຸ່ນ: 8.1.0.23 (ແພກເກດ 1.1.42.1045))
Windows 8 64bit
2015​, 01​, 07
334.88 MB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Card Reader Realtek RTS5227-GR & RTS5249-GR (Version: 6.2.9200.21239)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
10.29 MB
Card Reader Realtek (ຮຸ່ນ: 6.2.9200.21232)
Windows 7 64bit
2013​, 08​, 06
11.62 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.2.9200.21219)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
10.81 MB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Synaptics Touchpad (ຮຸ່ນ: 18.1.30.4)
Windows 8 64bit
2014​, 11​, 28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (ຮຸ່ນ: 18.1.30.4)
Windows 7 64bit
2014​, 11​, 28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (ຮຸ່ນ: 18.1.30.4)
Windows 8.1 64bit
2014​, 11​, 14
51.75 MB
USB / Thunderbolt
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີ USB Intel 3.0 (ຮຸ່ນ: 2.5.0.19)
Windows 7 64bit
2013​, 06​, 13
5.23 MB
Radio Switch
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ວິດທະຍຸສະຫວິດ (ຮຸ່ນ: 1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 11
0.76 MB
ວິດທະຍຸສະຫວິດ (ຮຸ່ນ: 1.1.0.0)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
0.78 MB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ຕົວເລືອກຂະຫນາດ (ຮຸ່ນ: 3.0.1512.0101)
Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2015​, 12​, 09
109.06 MB
Keyboard LED Manager (ຮຸ່ນ: 1.0.1505.1301)
Windows 8 64bit
2015​, 08​, 27
7.54 MB
Keyboard LED Manager (ຮຸ່ນ: 1.0.1505.1301)
Windows 7 64bit
2015​, 08​, 27
7.54 MB
Keyboard LED Manager (ຮຸ່ນ: 1.0.1505.1301)
Windows 8.1 64bit
2015​, 08​, 27
7.54 MB
MSI Dragon Gaming Center (Version: 1.0.1501.2801)
Windows 8.1 64bit
2015​, 03​, 17
13.06 MB
MSI BurnRecoveryOSWindows 7 64bitມື້​ປ່ອຍ2014​, 12​, 01ຂະຫນາດໄຟ19.18 MB
MSI Remind Manager (ຮຸ່ນ: 1.0.1409.3001)
Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014​, 10​, 15
16.58 MB
SCM (ຮຸ່ນ: 13.014.06109)
Windows 8.1 64bit
2014​, 06​, 23
3.41 MB
ການປຽບທຽບແບັດເຕີຣີ (Version: 1.0.1405.0701)
Windows 8.1 64bit
2014​, 05​, 13
3.23 MB
ການປຽບທຽບແບັດເຕີຣີ (Version: 1.0.1405.0701)
Windows 8 64bit
2014​, 05​, 13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (ຮຸ່ນ: 1.00.05)
Windows 8.1 64bit
2014​, 05​, 08
30.69 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Windows 8.1 64bit
2014​, 01​, 23
1.99 MB
Super Charger (ຮຸ່ນ: 1.2.024)
Windows 8.1 64bit
2013​, 10​, 14
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (ຮຸ່ນ: 1.00.03)
Windows 7 64bit
2013​, 08​, 06
3.04 MB
SCM (ຮຸ່ນ: 14.013.07054)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 23
4.33 MB
SCM (ຮຸ່ນ: 10.013.06287)
Windows 8 64bit
2013​, 07​, 08
3.4 MB
Sound Blaster Cinema AP (ຮຸ່ນ: 1.00.01)
Windows 8 64bit
2013​, 07​, 05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema AP (ຮຸ່ນ: 1.00.01)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 05
29.09 MB
Super Charger (ຮຸ່ນ: 1.2.024)
Windows 7 64bit
2013​, 07​, 05
3.14 MB
Super Charger (ຮຸ່ນ: 1.2.024)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 05
3.14 MB
ພະລັງງານປະສົມປະສານ (Version: 1.0.1304.0301)
Windows 8 64bit
2013​, 06​, 04
6.71 MB
Sound Blaster Cinema EQ (ຮຸ່ນ: 1.00.03)
Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013​, 06​, 04
3.04 MB
Screen saverມື້​ປ່ອຍ2013​, 04​, 15ຂະຫນາດໄຟ72.48 MB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *