MSI GS30 2M ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັ່ນ, ຄູ່ມື


MSI GS30 Gaming Notebook

ດາວໂຫລດ MSI GS30 2M Shadow Notebook Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ໄດເວີ, ຊອບແວແລະຄູ່ມື.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະເພດໄດເວີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ:
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດເວີສຽງທີ່ມີ Nahimic, (Driver VerAudio: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 8.1 64bit
2017-08-01
310.8 MB
ໄດເວີສຽງທີ່ມີ Nahimic, (Driver VerAudio: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 7 64bit
2017-08-01
310.8 MB
ໄດເວີສຽງທີ່ມີ Nahimic, (Driver VerAudio: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Audio Driver, (Ver6.0.1.7496)
Windows 8.1 64bit
2015-06-26
200.5 MB
ສຽງ ALC892-GR ALC892-CG, (Ver6.0.1.7496)
Windows 7 64bit
2015-06-26
200.5 MB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver15.2.0.1020)
Windows 8.1 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver, (Ver13.2.4.1000)
Windows 10 64bit
2015-08-27
0.37 MB
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver14.5.0.1081)
Windows 10 64bit
2015-06-26
11.41 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver, (Ver13.2.4.1000)
Windows 7 64bit
2014-10-15
0.37 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver, (Ver13.2.4.1000)
Windows 8.1 64bit
2014-09-24
0.37 MB
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver13.2.4.1000)
Windows 7 64bit
2014-09-22
10.63 MB
Intel Rapid Storage Technology Driver, (Ver13.2.4.1000)
Windows 8.1 64bit
2014-09-22
10.63 MB
Intel Chipset Driver, (Ver10.0.27)
Windows 10 64bit
2015-08-27
2.6 MB
Intel Chipset Driver, (Ver10.0.22)
Windows 7 64bit
2015-01-09
2.6 MB
Intel Chipset Driver, (Ver10.0.22)
Windows 8.1 64bit
2014-11-12
2.6 MB
Intel Management Engine Driver, (Ver11.0.0.1146)
Windows 10 64bit
2015-07-27
60.7 MB
Intel Management Engine Driver, (Ver10.0.25.1048)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
74.03 MB
Intel Management Engine Driver, (Ver10.0.25.1048)
Windows 7 64bit
2015-01-09
74.03 MB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
NVIDIA Graphics Driver, (Ver353.62)
Windows 10 64bit
2015-08-27
390.38 MB
Intel Graphics Driver, (Ver10.18.15.4248)
Windows 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Intel Graphics Driver, (Ver10.18.14.4206)
Windows 8.1 64bit
2015-06-03
119.88 MB
ບັດ Nvidia Graphic Card, (Ver344.60)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
347.43 MB
ໂປເຊດເຊີ Intel (R) Core (TM), (Ver10.18.10.3977)
Windows 7 64bit
2015-01-09
120.9 MB
ບັດ Nvidia Graphic Card, (Ver344.60)
Windows 7 64bit
2015-01-09
347.43 MB
Bluetooth
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Bluetooth, (Ver17.1.1524.1353)
Windows 10 64bit
2015-07-23
83.14 MB
Intel Bluetooth, (Ver17.1.1409.486)
Windows 8.1 64bit
2014-12-05
192.82 MB
Intel Bluetooth, (Ver17.1.1409.486)
Windows 7 64bit
2014-12-05
192.82 MB
Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Wireless LAN Driver, (Ver18.30.0.9)
Windows 10 64bit
2016-07-12
346.63 MB
Intel Wireless LAN, (Ver17.13.0.9)
Windows 7 64bit
2015-01-09
263.66 MB
Intel Wireless LAN, (Ver17.13.0.9)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
263.66 MB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Killer LAN driver, (Ver8.1.0.31)
Windows 8.1 64bit
2015-11-04
263.88 MB
Killer LAN driver, (Ver9.0.0.31)
Windows 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Killer LAN driver, (Ver8.1.0.25)
Windows 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Driver Realtek Card Reader, (Ver6.3.9600.21275)
Windows 10 64bit
2015-08-27
9 MB
Driver Realtek Card Reader, (Ver6.3.9600.21258)
Windows 7 64bit
2014-11-27
8.6 MB
Driver Realtek Card Reader, (Ver6.3.9600.21258)
Windows 8.1 64bit
2014-11-19
8.6 MB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Elantech FingerPrint TouchPad Driver, (Ver15.13.0.6)
Windows 10 64bit
2015-07-27
104.16 MB
Elantech FingerPrint TouchPad Driver, (Ver11.13.11.4)
Windows 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech FingerPrint TouchPad Driver, (Ver11.13.11.4)
Windows 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ໄດ USB USB 3.0, (Ver3.0.0.34)
Windows 7 64bit
2014-11-27
5.25 MB
Radio Switch
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ENE Radio Switch for Airplane Mode, (Ver1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB
ENE Radio Switch for Airplane Mode, (Ver1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *