MSI GE600 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື


MSI GE600 Notebook

ດາວໂຫລດ MSI GE600 ແລໍບທັອບ Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ເຄື່ອງໃຊ້ແລະຄູ່ມື.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະເພດໄດເວີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ:
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໄດເວີ. 1 Chipset, 2 Intel VGA, 3 nVidia VGA, 4 Audio, 5 LAN, 6 Card Reader7 WLAN, 8 Bluetooth, 9 Touchpad, 10. Intel MEI, 11 Radio Switch, 12 ອື່ນໆ
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.6005)
Windows XP 32bit
2010​, 11​, 05
76.56 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.6005)
Windows 7 32bit
2010​, 02​, 02
76.56 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.6005)
Windows 7 64bit
2010​, 02​, 02
86.15 MB
Intel HDMI Audio (ຮຸ່ນ: 5.12.00.3042)
Windows XP 32bit
2010​, 11​, 05
34.86 MB
Intel HDMI Audio (ຮຸ່ນ: 6.12.00.3047)
Windows 7 32bit
2010​, 05​, 06
37.76 MB
Intel HDMI Audio (ຮຸ່ນ: 6.12.00.3047)
Windows 7 64bit
2010​, 05​, 06
39.67 MB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows 7 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows 7 64bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
ເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Storage (Version: 11.1.0.1006)
Windows 7 32bit
2012​, 05​, 04
11.33 MB
ເທກໂນໂລຍີ Intel Rapid Storage (Version: 11.1.0.1006)
Windows 7 64bit
2012​, 05​, 04
11.33 MB
Intel Management Engine Interface (ຮຸ່ນ: 6.0.0.1184)
Windows 7 32bit
2010​, 03​, 22
11.37 MB
Intel Management Engine Interface (ຮຸ່ນ: 6.0.0.1184)
Windows 7 64bit
2010​, 03​, 22
11.37 MB
Intel Management Engine Interface (ຮຸ່ນ: 6.0.0.1184)
Windows XP 32bit
2010​, 03​, 22
11.37 MB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ATI Mobility Radeon HD 5730 (ຮຸ່ນ: 8.733.0.0000)
Windows 7 32bit
2011​, 04​, 07
201.24 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (ຮຸ່ນ: 8.733.0.0000)
Windows XP 32bit
2010​, 11​, 05
0 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (ຮຸ່ນ: 8.733.0.0000)
Windows 7 64bit
2010​, 06​, 29
201.24 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (ຮຸ່ນ: 8.733.2.0000)
Windows 7 32bit
2010​, 06​, 28
200.4 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (ຮຸ່ນ: 8.733.2.0000)
Windows 7 64bit
2010​, 06​, 28
200.4 MB
Bluetooth
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (ຮຸ່ນ: 3.0.2.280)
Windows 7 64bit
2011​, 04​, 06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (ຮຸ່ນ: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011​, 04​, 06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (ຮຸ່ນ: 3.0.2.280)
Windows 7 32bit
2011​, 04​, 06
67.95 MB
Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 14.0.2.2)
Windows 7 32bit
2011​, 04​, 29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 14.0.2.2)
Windows 7 64bit
2011​, 04​, 29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 13.3.0.24)
Windows XP 32bit
2010​, 10​, 25
406.13 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows 7 32bit
2010​, 09​, 30
1.58 MB
msi Wireless Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows 7 64bit
2010​, 09​, 30
1.58 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010​, 07​, 21
1.58 MB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 5.760.0503.2010)
Windows XP 32bit
2010​, 11​, 05
10.6 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 7.011.1127.2009)
Windows 7 64bit
2010​, 02​, 26
5.33 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 7.011.1127.2009)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 09
5.33 MB
Modem
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.2.98.0)
Windows XP 32bit
2010​, 10​, 11
0 MB
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.2.98.0)
Windows 7 32bit
2010​, 07​, 29
1.45 MB
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.2.98.0)
Windows 7 64bit
2010​, 07​, 01
1.45 MB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows 7 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows 7 64bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
TouchPad / Mouse
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Elantech Multi Touchpad (ຮຸ່ນ: 8.0.5.4)
Windows 7 32bit
2012​, 05​, 03
60.64 MB
Elantech Multi Touchpad (ຮຸ່ນ: 8.0.5.4)
Windows 7 64bit
2012​, 05​, 03
60.64 MB
Elantech Multi Touchpad (ຮຸ່ນ: 8.0.5.4)
Windows XP 32bit
2012​, 05​, 03
60.64 MB
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel Turbo Boost (ຮຸ່ນ: 1.01.01.1007)
Windows 7 32bit
2010​, 03​, 12
2.9 MB
Intel Turbo Boost (ຮຸ່ນ: 1.01.01.1007)
Windows 7 64bit
2010​, 03​, 12
2.9 MB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (ຮຸ່ນ: 10.0.5.830)
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2011​, 04​, 18
138.67 MB
System Control Manager (SCM) ສໍາຫລັບ 6xx (ຮຸ່ນ: 2.210.0617.007)
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2010​, 11​, 02
5.49 MB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *