MSI EX625 ແລໍບທັອບ Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື


MSI EX625 Notebook

ດາວໂຫລດ MSI EX625 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້ແລະຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະປະເພດໄດເວີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ:
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໄດເວີ. 1 Chipset, 2 Intel VGA, 3 nVidia VGA, 4 Audio, 5 LAN, 6 Card Reader7 WLAN, 8 Bluetooth, 9 Touchpad, 10. Intel MEI, 11 Radio Switch, 12 ອື່ນໆ
ສຽງ / ສຽງ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.5995)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 30
85.9 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 6.0.1.5735)
Windows Vista 32bit
2009​, 09​, 28
57.49 MB
Realtek HD Audio (ຮຸ່ນ: 5.10.0.5735)
Windows XP 32bit
2009​, 09​, 28
57.49 MB
Chipset
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows Vista 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel (R) 5 Series Chipset (ຮຸ່ນ: 9.1.1.1027)
Windows 7 32bit
2009​, 11​, 11
2.33 MB
Intel Matrix Storage Management (IMSM) (ຮຸ່ນ: 10.1.2.1004)
Windows 7 32bit
2011​, 03​, 04
9.73 MB
Intel Matrix Storage Management (IMSM) (ຮຸ່ນ: 10.1.0.1008)
Windows Vista 32bit
2010​, 12​, 27
0.22 MB
Intel Matrix Storage Management (IMSM) (ຮຸ່ນ: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010​, 12​, 27
0.25 MB
Video / VGA / Display
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
ATI Mobility Radeon HD 4330 / 4670 (ຮຸ່ນ: 8.593.1.1000)
Windows XP 32bit
2009​, 10​, 29
142.27 MB
ATI Mobility Radeon HD 4330 / 4570 / 4670 (ຮຸ່ນ: 8.593.0.0000)
Windows Vista 32bit
2009​, 10​, 29
98.98 MB
ATI Mobility Radeon HD 4670 (ຮຸ່ນ: 8.633.0.0000)
Windows 7 32bit
2009​, 10​, 29
100.11 MB
Bluetooth
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 7.10.01)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009​, 09​, 14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (ຮຸ່ນ: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009​, 09​, 14
66.51 MB
Wi-Fi / Wireless LAN
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Atheros Wireless LAN (ຮຸ່ນ: 9.2.0.458)
Windows 7 32bit
2012​, 01​, 17
17.58 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010​, 09​, 30
1.46 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows 7 32bit
2010​, 09​, 30
1.58 MB
msi Wireless Lan_6890 / 6891 (ຮຸ່ນ: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010​, 07​, 21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010​, 04​, 08
31.48 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 13.0.0.107)
Windows 7 32bit
2009​, 10​, 21
380.94 MB
Atheros Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009​, 09​, 14
20.88 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 12.4.0.21)
Windows Vista 32bit
2009​, 07​, 20
195.36 MB
Intel Wireless Lan (ຮຸ່ນ: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009​, 07​, 20
195.36 MB
LAN / Network
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010​, 05​, 07
5.14 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 7.011.1127.2009)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 09
5.33 MB
Realtek LAN (ຮຸ່ນ: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009​, 08​, 13
0.31 MB
Modem
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.1.88.0)
Windows XP 32bit
2010​, 12​, 21
1.42 MB
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.1.88.0)
Windows Vista 32bit
2010​, 12​, 21
1.42 MB
Agere Modem (ຮຸ່ນ: 2.1.95.0)
Windows 7 32bit
2009​, 09​, 22
1.61 MB
Card Reader
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows 7 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Reader Card Realtek (ຮຸ່ນ: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010​, 07​, 19
7.31 MB
Fingerprinter
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
UPEK Fingerprinter (ຮຸ່ນ: 1.2.0.189)
Windows 7 32bit
2009​, 09​, 23
37.71 MB
UPEK Fingerprinter (ຮຸ່ນ: 1.9.2.118)
Windows Vista 32bit
2008​, 09​, 23
51.28 MB
UPEK Fingerprinter (ຮຸ່ນ: 1.9.2.111)
Windows XP 32bit
2008​, 09​, 23
51.28 MB
TV tuner
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (ຮຸ່ນ: 8.4.28.1)
Windows XP 32bit
2010​, 02​, 25
7 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 (ຮຸ່ນ: 9.603.1.0630)
Windows 7 32bit
2010​, 01​, 26
1.12 MB
Kworld TV Tuner Hybrid MC860 (ຮຸ່ນ: 1.5.61.0918)
Windows 7 32bit
2010​, 01​, 26
3.46 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (ຮຸ່ນ: 8.4.28.1)
Windows Vista 32bit
2009​, 10​, 15
7 MB
Pro-Nets TV Tuner_Hybrid / Analog (Version: 5.7.1003.0)
Windows XP 32bit
2007​, 12​, 04
8.51 MB
Pro-Nets TV Tuner_Hybrid / Analog (Version: 5.7.1003.0)
Windows Vista 32bit
2007​, 12​, 04
8.51 MB
Pro-Nets TV Tuner_Digital (Version: 6.12.19.2)
Windows Vista 32bit
2007​, 06​, 25
3.7 MB
Pro-Nets TV Tuner_Digital (Version: 6.12.19.2)
Windows XP 32bit
2007​, 06​, 25
3.7 MB
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Consumer Infrared (CIR) (Version: 2.7.4.0)
Windows 7 32bit
2009​, 09​, 22
0.75 MB
Consumer Infrared (CIR) (Version: 2.5.0.0)
Windows Vista 32bit
2008​, 10​, 27
2.18 MB
Consumer Infrared (CIR) (Version: 2.5.0.0)
Windows XP 32bit
2008​, 10​, 27
2.18 MB
Application / Utility
File Title ມື້​ປ່ອຍ ຂະຫນາດໄຟ
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (ຮຸ່ນ: 10.0.5.830)
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2011​, 04​, 18
138.67 MB
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກ້ອງຖ່າຍຮູບງ່າຍດາຍ (Windows 7 32bit) (ຮຸ່ນ: 1.0.909.0801)
Windows 7 32bit
2009​, 12​, 09
0.76 MB
System Control Manager (SCM) (ຮຸ່ນ: 2.209.1106.005.10)
Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2009​, 11​, 23
5.41 MB
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກ້ອງຖ່າຍຮູບງ່າຍດາຍ (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008​, 11​, 26
4.08 MB

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *