Lenovo V570c Laptop Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ


Lenovo IdeaPad V570c Notebook

ດາວໂຫລດ Lenovo V570c ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ຊໍແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Driver Realtek High Definition Audio-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.0.1.6282
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Realtek High Definition Audio Driver-Windows XP

Version: 5.10.0.6309
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek High Definition Audio for Lenovo B, V Series

Version: 6.0.1.6282
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
13 Jan 2012ດາວໂຫລດ
BIOS
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ອັບເດດ BIOS - Windows 7 (32 / 64bit), Windows XP

Version: 43
Windows XP
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
01 ພະ 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth ແລະ Modem
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Bluetooth Broadcom-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.4.0.1601
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Broadcom Bluetooth Driver-Windows XP

Version: 5.6.0.6450
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີກ້ອງ - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.1.7600.83 / 1.11.209.1 / 13.10.1201.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີກ້ອງ - Windows XP

Version: 6.1.7600.83 / 1.10.1209.1 / 13.10.1201.1
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Realtek USB 2.0 Card Reader ສໍາຫລັບ Lenovo B, V Series

Version: 6.1.7600.10008
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
15 Jan 2012ດາວໂຫລດ
Driver Realtek USB 2.0 Reader - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.1.7600.10008
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek USB 2.0 Driver-Windows XP

Version: 6.1.7600.10001
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Chipset
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel Chipset-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 9.2.0.1015
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel Chipset-Windows XP

Version: 9.2.0.1015
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Fingerprint Reader
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
EgisTec Fingerprint Driver for Lenovo V ແລະ B Series Notebook

Version: 3.0.7.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
13 Jan 2012ດາວໂຫລດ
EgisTec Fingerprint Driver for Lenovo V470c, V570c

Version: 3.0.7.0
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ເມົາແລະຄີບອດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
TouchPad Driver - Windows 7 (32 / 64bit)

ຮຸ່ນ: 15.2.7.0 / 8.0.4.4
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
TouchPad Driver - Windows XP

ຮຸ່ນ: 8.0.4.2 / 15.2.7.0
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Driver Realtek Ethernet-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 7.021.0531.2010
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek Ethernet-Windows XP

Version: 5.778.1208.2010
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek LAN ສໍາຫລັບ Lenovo B, V Series

Version: 7.021.0531.2010
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
15 Jan 2012ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel EchoPeak WiMAX - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.2.1202.26
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Intel EchoPeak WiMAX Driver - Windows XP

Version: 6.1.1020.26
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Intel WiMax 6250 ສໍາຫລັບ Lenovo B, V Series

ຮຸ່ນ: 5.30.1005.3 / 6.1.1020.26
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
15 Jan 2012ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiFi Link Driver-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 14.0.0.113
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiFi Link Driver-Windows XP

Version: 14.0.0.113
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN Driver-Windows XP

ຮຸ່ນ: 9.2.0.25 / 5.100.82.15
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Wireless WiFi Link Driver-Windows 7 (32 / 64bit)

ຮຸ່ນ: 9.2.0.115 / 5.100.82.15
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless WAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Wide Wireless Lan Driver-Windows 7 (32 / 64bit)

ຮຸ່ນ: 1.3.0.7 / 2.0.6.704
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Wide Wireless Lan Driver - Windows XP

ຮຸ່ນ: 5.24.1.0 / 2.0.6.704
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel Management Engine Interface-Windows XP

Version: 7.0.0.1118
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Management Engine Interface Driver-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 7.0.0.1144
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Lenovo Energy Management Diver-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 6.0.2.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Software and Utility
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
CSUP - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 201106
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Lenovo EE Boot Optimizer - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 0.0.1.6
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Lenovo Security Suite - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 2.0.11.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
McAfee - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 11.0.543
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
McAfee Patch-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
RapidDrive - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.0.0.7
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ReadyComm - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 5.1.1.25
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Service Modify For EE-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.0.0.2
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ - Windows 7 (32 / 64bit)

ຮຸ່ນ: V1.0.0.6
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
VeriFace-Windows 7 (32 / 64bit)

ຮຸ່ນ: 4.0.0.1224b
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
YOUCAM - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 3.1.3623
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ການເກັບຮັກສາ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel AHCI-Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 10.1.5.1001
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel AHCI-Windows XP

Version: 10.0.0.1046
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ວິດີໂອ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver - Windows 7 (32bit)

Version: 8.15.10.2342
Windows 7 32bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver - Windows 7 (64bit)

Version: 8.15.10.2342
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver - Windows XP

Version: 6.14.10.5337
Windows XP
14 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display-Windows 7 (32bit)

Version: 8.17.12.6632
Windows 7 32bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display-Windows 7 (64bit)

Version: 8.17.12.6632
Windows 7 64bit
29 ມິ 2011ດາວໂຫລດ

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *