Lenovo ThinkPad SL400 / SL400c, SL500 / SL500c ແລໍບທັອບ Windows ແລໍບທັອບ, ຊະອົຟແວ


Lenovo Thinkpad SL400 Notebook

ດາວໂຫລດ Lenovo ThinkPad SL400, SL400c, SL500, SL500c ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ຊໍແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Conexant Audio Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 4.75.0.50
Windows Vista
24 ກະ 2009ດາວໂຫລດ
Conexant Audio Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 4.75.0.50
Windows Vista
05 ຄະ 2009ດາວໂຫລດ
Conexant Audio Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 3.54.0.0
Windows XP
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
BIOS
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
BIOS Update (Bootable CD) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 1.30
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
16 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມປັບປຸງ BIOS ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 1.30
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
16 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth ແລະ Modem
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ສະຫນັບສະຫນູນ Bluetooth ສໍາລັບ Bluetooth 2.1 ດ້ວຍຊອບແວອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1
Windows XP
02 ມິ 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth ດ້ວຍໂປຼແກຼມຮອງຮັບຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ II ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 6.2.1.3100
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
21 ກະ 2014ດາວໂຫລດ
Bluetooth ດ້ວຍໂປຼແກຼມຮອງຮັບຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ II ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 5.5.0.9700
Windows XP
25 ພະ 2010ດາວໂຫລດ
HDAUDIO Soft Data Modem Fax ກັບ SmartCP Software ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 7.73.0.50
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
HDAUDIO Soft Data Modem Fax ກັບ SmartCP Software ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 7.73.0.50
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
HDAUDIO Soft Data Modem Fax ກັບ SmartCP Software ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 7.73.0.50
Windows XP
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ເຄື່ອງອ່ານກາດ (Ricoh 4-in-1) ສໍາລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 3.55.01
Windows XP
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Driver Ricoh Card Reader ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 3.64.02
Windows 7
26 ຄະ 2010ດາວໂຫລດ
Chipset
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel Chipset Device Software ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 8.7.0.1007
Windows XP
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Registry Patch ຈະປິດການໃຊ້ Synchronization Profile AMT ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.00
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
17 Dec 2009ດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນແລະ Video Graphics
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce 9300M GS) ແລະໄດເວີສຽງ (NVIDIA HDMI Audio) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 7.15.11.7930-1.0.0.37
Windows Vista
23 Apr 2009ດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce 9300M GS) ແລະໄດເວີສຽງ (NVIDIA HDMI Audio) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 7.15.11.7930-1.0.0.37
Windows Vista
23 Apr 2009ດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce 9300M GS) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 6.14.11.7930-1.0.0.37
Windows XP
15 ພຶດສະພາ 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce G 105M) ແລະໄດເວີສຽງ (NVIDIA HDMI Audio) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 7.15.11.7930-1.0.0.37
Windows Vista
01 Apr 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce G 105M) ແລະໄດເວີສຽງ (NVIDIA HDMI Audio) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 7.15.11.7930-1.0.0.37
Windows Vista
01 Apr 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບຈໍສະແດງຜົນ (NVIDIA GeForce G 105M) ແລະໄດເວີສຽງ (NVIDIA HDMI Audio) ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 6.14.11.7930-1.0.0.37
Windows XP
01 Apr 2009ດາວໂຫລດ
Intel Display Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

ຮຸ່ນ: 7.15.10.1591-6.10.0.2067
Windows Vista
24 ກະ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Display Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

ຮຸ່ນ: 6.14.10.4953-5.10.1.1042
Windows XP
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Intel GM45 Display ແລະ Audio ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

ຮຸ່ນ: 7.15.10.1591-6.10.0.2067
Windows Vista
05 ຄະ 2009ດາວໂຫລດ
ກວດສອບໄຟລ໌ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 4.38
Windows XP 32bit
Windows XP x64
19 Apr 2013ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display for ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 8.15.11.8678
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display for ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 8.15.11.8678
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
ຜູ້ອໍານວຍການນໍາສະເຫນີສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 4.08
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
05 ພຶດສະພາ 2010ດາວໂຫລດ
Registry Patch ເພື່ອຈັດແຈງໄອຄອນໃນໂຟນເດີອຸປະກອນແລະພິມສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.00
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint Reader
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Fingerprint Software for ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Windows 7 32bit
Windows 8 32bit
22 Apr 2013ດາວໂຫລດ
Fingerprint Software for ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Windows 8 64bit
Windows 7 64bit
22 Apr 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Fingerprint Software ສໍາລັບ ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 6.0.0.8102
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
17 ຕະ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Fingerprint Software ສໍາລັບ ThinkPad, ThinkCentre ແລະ ThinkStation

Version: 5.8.9.7266
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
15 ຕະ 2012ດາວໂຫລດ
ເມົາແລະຄີບອດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Synaptics UltraNav ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 11.1.2.0
Windows Vista
06 ພຶດສະພາ 2008ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Synaptics UltraNav ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 7.5.19.5
Windows XP
06 ພຶດສະພາ 2008ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Thinkpad UltraNav ສໍາຫລັບ ThinkPad SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 13.2.3.0
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
UltraNav Utility for ThinkPad

Version: 2.13
Windows XP 32bit
Windows XP x64
17 Sep 2010ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ເປີດໃຊ້ Wake on LAN ຈາກ Standby ສໍາລັບ ENERGY STAR Version 4.0 ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.08
Windows XP 32bit
Windows XP x64
03 ຕະ 2013ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອແກ້ໄຂພາສາ (FR / SV / DK) ບັນຫາ unmatch ສໍາລັບອຸປະກອນ Stage 3.2

Version: 1.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
05 Sep 2012ດາວໂຫລດ
Driver Realtek LAN ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 6.205.403.2008
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Driver Realtek LAN ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 5.742.1125.2009
Windows XP
23 ຕະ 2011ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel WiFi ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL500

Version: 12.4.0.21
Windows Vista
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel WiFi ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL500

Version: 12.4.0.21
Windows Vista
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel WiFi ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL500

Version: 12.4.0.21
Windows XP
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel WiMax ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL500

Version: 4.1.25.15
Windows Vista
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg) ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 13.04.0000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
26 ພຶດສະພາ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN (11bgn) ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 13.04.0000
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN (abgn, abg, bg) ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 13.04.0000
Windows XP
Windows XP x64
26 ພຶດສະພາ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN (bg, abg, abgn) ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 14.03.0000
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
17 ກະ 2012ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN (bg, abg, abgn) ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 15.03.2000
Windows XP
21 ພຶດສະພາ 2013ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiMAX 5150 ແລະ 5350 ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 1.05.2000
Windows 7
11 ມິ 2010ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiMAX / WiFi 5150 ແລະ 5350 ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 1.05.2000
Windows Vista
11 ມິ 2010ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiMAX / WiFi 5150 ແລະ 5350 ສໍາຫລັບ ThinkPad

Version: 1.05.2000
Windows XP
11 ມິ 2010ດາວໂຫລດ
ThinkPad Wireless LAN (11bg, 11abg, 11abgn) ສໍາລັບ ThinkPad

ຮຸ່ນ: 7.6.1.260b
Windows 2000
Windows XP
06 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN ThinkPad 11abg, abgn, bg, bgn for ThinkPad

ຮຸ່ນ: 7.7.0.498b
Windows Vista
06 Sep 2010ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless WAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Ericsson F3507g Wireless Broadband Wireless WAN for ThinkPad L410, L510, SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510, T400, T400s, T500, W500, X200, X200s, X200 Tablet, X301

Version: 1.0.1046.229
Windows XP
Windows Vista
11 Apr 2011ດາວໂຫລດ
Lenovo Mobile Broadband Activation (Ericsson F3507g, Ericsson F3607gw, Ericsson F5521gw, Ericsson H5321gw, Sierra Gobi4000, Qualcomm Gobi2000, Qualcomm Gobi3000) ສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 4.5.0005
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
10 ມິ 2014ດາວໂຫລດ
Lenovo Mobile Broadband Activation (Ericsson F3507g, Qualcomm Gobi1000, Qualcomm Gobi2000) ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 3.5.0011
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
11 ມິ 2010ດາວໂຫລດ
Lenovo Mobile Broadband Activation (Ericsson F3507g, Qualcomm Gobi1000, Qualcomm Gobi2000) ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 3.4.0071
Windows XP
Windows Vista
11 ມິ 2010ດາວໂຫລດ
Patch
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງໂປລແກລມ Client Security Solution ແລະ Browser Mozilla FireFox 3.6 - Windows XP 32bit, Vista 32bit, Windows 7

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
Windows 7
Windows 7
20 Apr 2010ດາວໂຫລດ
ການກູ້ຄືນຜະລິດຕະພັນ Patch ສໍາລັບ Windows Vista

Version: 1.0
Windows Vista
Windows Vista
22 Jan 2009ດາວໂຫລດ
ການກູ້ໄພແລະການກູ້ຄືນ 4.3 ເພີ້ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການແປພາສາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ Brazilian Portuguese ຂອງ Rescue and Recovery - Windows 7

Version: 1.1.1.0
Windows 7
Windows 7
21 Apr 2010ດາວໂຫລດ
ການກູ້ໄພແລະການກູ້ຄືນການເພີ້ມ WER ສໍາລັບ Windows 7, Vista, XP

Version: 1.1.1.0
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
Windows 7
Windows 7
07 Sep 2010ດາວໂຫລດ
ການກູ້ໄພແລະການຟື້ນຕົວເພີ້ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫນ້າຈໍສີຟ້າທີ່ເກີດຈາກການຂາດຕົວຂັບ AHCI - Windows XP

Version: 4.23
Windows XP
11 ພະ 2012ດາວໂຫລດ
ການກູ້ໄພແລະກູ້ຄືນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫນ້າຈໍສີຟ້າໃນເວລາທີ່ບູດຈາກອຸປະກອນ USB - Windows XP

Version: 1.0.1001.0
Windows XP
Windows XP
01 Apr 2010ດາວໂຫລດ
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Module Patch ສໍາລັບ Power Manager ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.00
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
05 ພະ 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີການຄວບຄຸມພະລັງວຽກສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 1.44
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
Power Manager for Notebook

Version: 6.65.2
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
04 ກະ 2014ດາວໂຫລດ
Power Manager for ThinkPad

Version: 5.20
Windows XP
19 Apr 2013ດາວໂຫລດ
patch Registry ຊ່ວຍໃຫ້ USB S3 ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.01
Windows Vista
05 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
patch Registry ເພື່ອເປີດໃຊ້ອຸປະກອນການຄວບຄຸມການພະລັງງານໃນ SATA ຮາດໄດສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.02
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
05 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
ThinkPad Power Manager Patch module for ThinkPad

Version: 1.00
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
26 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
patch Registry ເພື່ອປ່ຽນ IDLE IRP timing ໂດຍ Fingerprint Reader driver ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 1.01
Windows Vista
05 ກະ 2011ດາວໂຫລດ
Secure Data Disposal 1.3

Version: 1.3
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Server2003
20 Sep 2005ດາວໂຫລດ
Software and Utility
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດ ATK Hotkey ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500, SL500c

Version: 1.00.03.0
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
ໄດ ATK Hotkey ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL500

Version: 0.00.04.0
Windows XP
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Corel DVD Movie Factory 7 ສໍາລັບ Blu-ray ສໍາລັບ ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 7.0.30100
Windows 7
28 ພຶດສະພາ 2013ດາວໂຫລດ
Corel WinDVD 10 Blu-ray (ອັບເດດເທົ່ານັ້ນ) ສໍາລັບ ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.8.164
27 ພະ 2012ດາວໂຫລດ
Corel WinDVD 10 Standard Definition (Update only) ສໍາຫລັບ ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.5.392
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
22 ກະ 2012ດາວໂຫລດ
Corel WinDVD 10 Standard Definition (Update only) ສໍາຫລັບ ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.8.164
05 ຄະ 2013ດາວໂຫລດ
Corel WinDVD 8.8 BLu-ray (ອັບເດດເທົ່ານັ້ນ)

Version: 8.0.8.171
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
10 Aug 2011ດາວໂຫລດ
ປະສົບການອຸປະກອນສໍາລັບ ThinkPad

Version: 3.2
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
27 ພຶດສະພາ 2012ດາວໂຫລດ
Drag2Disc Software ສໍາລັບ ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: Ver9.05
Windows XP 32bit
Windows XP x64
13 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
ການເຊື່ອມໂຍງຄຸນນະສົມບັດ Hotkey ສໍາລັບ ThinkPad

Version: 3.89.0000
Windows 2000
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
18 ມິ 2014ດາວໂຫລດ
Hotkey Features patch for ThinkPad

ຮຸ່ນ: Build 01
Windows XP 32bit
Windows XP x64
14 ຕະ 2010ດາວໂຫລດ
ອັບເດດ ImageUltra Builder 4.01

Version: 4.01
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
27 ກະ 2009ດາວໂຫລດ
Software Integrated Camera ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, Sl400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 1.0.0.18
Windows XP
Windows Vista
26 Jan 2010ດາວໂຫລດ
InterVideo WinDVD 8 ຍົກເລີກການປັບປຸງສໍາລັບ Windows 7

Version: 1.00
Windows 7
02 ພະ 2009ດາວໂຫລດ
InterVideo WinDVD 8 Update for ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 8.0.8.171
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
10 Aug 2011ດາວໂຫລດ
InterVideo WinDVD software - NetVista / ThinkCentre / ThinkPad / ThinkStation

Version: 5.0.11.1295
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
23 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
ການປັບປຸງຊອບແວ InterVideo WinDVD ສໍາລັບ Desktop, Notebook

Version: 5.0.11.1268
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
19 Sep 2012ດາວໂຫລດ
Lenovo Care Pack ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 3.00
Windows XP
Windows Vista
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
Message Center Plus ສໍາຫລັບເດດທັອບ, ໂນ໊ດບຸ໊ກ

Version: 3.2
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
18 Apr 2013ດາວໂຫລດ
ສູນຂໍ້ຄວາມສໍາລັບ ThinkPad

ຮຸ່ນ: 2.01g
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
29 ຄະ 2013ດາວໂຫລດ
Roxio Creator - ThinkPad ແລະ ThinkCenter

Version: 10.3
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
11 Dec 2009ດາວໂຫລດ
ການປັບປຸງເພື່ອແປງສໍາເນົາ WinDVD 5 ທີ່ຕິດຕັ້ງໄປ WinDVD 8 ສໍາລັບເຄື່ອງທີ່ໄດ້ອັບເດດໄປທີ່ Windows 7

Version: 8.0.20.121
Windows 7
10 ພະ 2009ດາວໂຫລດ
ການເກັບຮັກສາ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
2.5 ນິ້ວ SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPad

ຮຸ່ນ: FWSH43
DOS / Windows 3x
18 ກະ 2013ດາວໂຫລດ
ການປິດເຄື່ອງມືສໍາລັບ Intel Turbo Memory ສໍາລັບ Windows XP-ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 1.0.0.2
Windows XP
01 ຕະ 2008ດາວໂຫລດ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ HDD ດ້ວຍການກວດຫາ HD ສໍາລັບ Notebooks

Version: 1.02
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
06 ຄະ 2012ດາວໂຫລດ
Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 8.8.0.1009
Windows Vista
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 8.8.0.1009
Windows Vista
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

Version: 8.8.0.1009
Windows XP
29 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Turbo Memory Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 1.10.0.1012-8.9.0.1023
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Turbo Memory Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 1.10.0.1012-8.9.0.1023
Windows 7
02 ຕະ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Turbo Memory Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 1.7.0.1029-8.8.0.1009
Windows Vista
21 ກະ 2009ດາວໂຫລດ
Intel Turbo Memory Driver ສໍາຫລັບ ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500 ແລະ SL500c

ຮຸ່ນ: 1.7.0.1029-8.8.0.1009
Windows Vista
21 ກະ 2009ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Technology
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ຄູ່ມືການເຂົ້າເຖິງ Help online User Guide - ThinkPad SL300, SL400 ແລະ SL500

Version: 2.1
Windows XP
Windows Vista
09 ກະ 2008ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.21 ສໍາຫລັບ Windows Vista (32bit only)

Version: 8.21.0006.00
Windows Vista
Windows Vista
10 ຄະ 2009ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.21 ສໍາຫລັບ Windows Vista (64bit only)

Version: 8.21.0006.00
Windows Vista
Windows Vista
10 ຄະ 2009ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.21 ສໍາຫລັບ Windows Vista (64bit only)

Version: 8.21.0015
Windows Vista
04 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.21 ສໍາຫລັບ Windows XP (32bit only)

Version: 8.21.0015
Windows XP
04 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.3 ສໍາຫລັບ Windows 7 (32bit only)

Version: 8.3
Windows 7
Windows 7
11 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.3 ສໍາຫລັບ Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.0057.00
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
06 Sep 2012ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.3 ສໍາຫລັບ Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.00.45
Windows 7
11 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Solution Client Security 8.3 ສໍາຫລັບ Windows 7 (64bit only)

Version: 8.3
Windows 7
Windows 7
11 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ WER patch ສໍາລັບ Windows Vista (32bit)

Version: 1
Windows Vista
Windows Vista
12 ພຶດສະພາ 2009ດາວໂຫລດ
EasyEject Utility for ThinkPad

Version: 2.39
Windows XP
Windows Vista
02 Apr 2010ດາວໂຫລດ
ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບ ThinkPad

ຮຸ່ນ: 2.00n
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
08 Sep 2009ດາວໂຫລດ
ImageUltra Builder patch ສໍາລັບ ImageUltra Builder Version 5.01

Version: 4.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
14 ມິ 2011ດາວໂຫລດ
Password Manager 4.0 ສໍາລັບ Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 4.00
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
06 Jan 2012ດາວໂຫລດ
Patch module for Lenovo System Update for Notebook, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 1.00
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
25 ພະ 2013ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງ Client Security Solution 8.21 ແລະ Mozilla Firefox 3.5 Browser - Windows XP 32bit, Vista 32bit

Version: 1
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
21 Dec 2009ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງ Client Security Solution 8.3 ແລະ Microsoft Office 2007 - Windows 7 32bit ແລະ 64bit

Version: 1.0
Windows 7
Windows 7
08 Dec 2009ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ crash ທີ່ເກີດຈາກ Password Manager Plug-in ໃນ Internet Explorer - Windows 7

Version: 1.2
Windows 7
Windows 7
20 Sep 2010ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ Mozilla Firefox Web browser ສໍາລັບ Client Security Solution 8.21 - Windows Vista (32 / 64bit), XP (32bit)

Version: 1.1
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
05 Sep 2011ດາວໂຫລດ
Patch ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Mozilla Firefox ສໍາລັບ Client Security Solution 8.3 - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
05 Sep 2011ດາວໂຫລດ
ThinkPad Mobility Center Customization for ThinkPad

Version: 1.50
Windows Vista 32bit
12 Sep 2008ດາວໂຫລດ
ThinkPad Mobility Center Customization for ThinkPad

Version: 1.50
Windows Vista 64bit
12 Sep 2008ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connection Patch for Access Connections Version 5.40, 5.41 and 5.42 for ThinkPad

Version: 01
Windows 7
13 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections Patch for Access Connections Version 5.62 for ThinkPad

ຮຸ່ນ: Build 02
Windows 7
27 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections for Notebooks

Version: 6.22
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
10 ມິ 2014ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections for Notebooks

Version: 5.91
Windows Vista
Windows Vista
16 Aug 2012ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections for Notebooks

Version: 6.01
Windows XP
31 ຄະ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections patch ສໍາລັບ Access Connections Version 5.83 ສໍາລັບ Windows 7 (32bit ແລະ 64bit)

Version: 02
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
05 Sep 2012ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections patch ສໍາລັບ Access Connections Version 5.95 ສໍາລັບໂນດບຸກ

ຮຸ່ນ: Build 01
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
07 ກະ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connection patch for Access Connections Version 6.01

Version: 1.00
Windows XP
11 ພະ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Active Protection System for Notebook

Version: 1.79.0.3
Windows 7 32bit
Windows 8 32bit
Windows 8.1 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
12 ຄະ 2014ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Active Protection System for Notebook

Version: 1.79.0.3
Windows 7 64bit
Windows 8 64bit
Windows 8.1 64bit
Windows Vista 64bit
20 ພຶດສະພາ 2014ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Client Security Solution 8.21 ສໍາຫລັບ ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 8.21.0023
Windows Vista
09 ກະ 2012ດາວໂຫລດ
ThinkVantage GPS ສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 2.81
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
Windows Vista 64bit
22 ພຶດສະພາ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Password Manager 4.6 for ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 4.60.4.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
27 ມິ 2014ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Registry Monitor Service Improvement Patch for Windows XP ແລະ Windows Vista

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
21 Sep 2009ດາວໂຫລດ
ThinkVantage System Update 3.16 ສໍາຫລັບ Windows Vista (32 / 64bit), XP, 2000

Version: 3.16.0006
Windows 2000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
30 ກະ 2013ດາວໂຫລດ
ThinkVantage System Update 5.06 ສໍາຫລັບ Desktop, Notebook, Workstation

Version: 5.06.0016
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
27 ມິ 2014ດາວໂຫລດ
ThinkVantage System Update Patch ສໍາຫລັບ Windows Vista Service Pack 2

Version: 1
Windows Vista
Windows Vista
11 ມິ 2009ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ USB, FireWire, IEEE 1394
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
patch Registry ເພື່ອປັບປຸງການຊອກຫາອຸປະກອນ USB ໃນຄອມພິວເຕີ້ຈາກການນອນສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 1.02
Windows Vista
05 ກະ 2011ດາວໂຫລດ

ຄວາມຄິດ 13 ກ່ຽວກັບ "Lenovo ThinkPad SL400 / SL400c, SL500 / SL500c ແລໍບທັອບ Windows ແລໍບທັອບ, ຊະອົຟແວ"

 1. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບ ThinkAdvantage Notebook ຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບບັດແບດເຕີຣີ້ແບບ DSLR ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ Wireless Verizon ຂອງຂ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ

 2. ກະລຸນາຊ່ວຍຂ້ອຍແກ້ໄຂບັນຫາປື້ມບັນທຶກຂອງຂ້ອຍທີ່ປຸ່ມ lenovo sl400 ຂອງຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຫລືຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຂ້ອຍກົດປຸ່ມນັ້ນ.

 3. hi
  ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກ (sl500c) ຂອງຂ້ອຍໃນ (ຊະນະ 7 32bit) ບອກຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ແນວໃດ

 4. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ SL500, ແລະສະແດງຕົວຢ່າງຂອງ windows 7, ຄຸນບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ bluetooth, ayudenme !!!

 5. ເຈົ້າຮັກຂ້ອຍໃຊ້ sl500 ແຕ່ມີລໍາໂພງທີ່ມີຄວາມລໍາຄານ. ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ jammu ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກກະລຸນາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າ

 6. ພວກເຮົາເປັນກຸ່ມອາສາສະຫມັກແລະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃຫມ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
  ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເຮັດວຽກ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວແລະຊຸມຊົນທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *