Lenovo N200 (ປະເພດ 0687) ໂນ໊ດບຸ໊ກ WinXP, ໄດເວີ Vista, ຊະອົຟແວ


Lenovo 3000 N200 Notebook

ດາວໂຫລດ Lenovo 3000 N Series N200 (ປະເພດ 0687) ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista Drivers, Applications and Updates


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.36.0.0
Windows XP
23 ກະ 2007
ໄດເວີຄວາມລະອຽດສູງ (Conexant) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.19.1.0
Windows Vista
02 ກະ 2007
ໄດເວີຄວາມລະອຽດສູງ (Conexant) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 65aw07ww (4.15.0.50)
Windows Vista
22 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີສຽງ RealTek ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68ar04ww (5.10.0.5366)
Windows XP
11 ພຶດສະພາ 2007
RealTek ໄດເວີສຽງຄວາມລະອຽດສູງສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68as09ww (6.0.1.5391)
Windows Vista
17 ພຶດສະພາ 2007
Universal Driver Audio (Q888111) ສໍາຫລັບ Windows XP ກັບ Service Pack 2 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 20040219
Windows XP
15 Aug 2006
BIOS
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
BIOS Update Bootable CD-Lenovo N200 (type 0687) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.17
Windows XP
Windows Vista
13 Apr 2009
BIOS Update Utility-Lenovo N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.05
Windows XP
Windows Vista
13 Apr 2009
Bluetooth ແລະ Modem
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ບູທູທະ (Broadcom) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.0.1.4900
Windows Vista
23 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ Bluetooth (Broadcom) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.0.1.2500
Windows XP
24 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ Bluetooth (Broadcom) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68bt02ww (5.1.0.2500)
Windows XP
14 ພຶດສະພາ 2007
Bluetooth ກັບຊໍແວອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ປັບປຸງສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.0.1.5000
Windows Vista
22 ມິ 2007
Driver Conexant Modem ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.60.0.0
Windows XP
02 ກະ 2007
ໄດເວີໂມເດັມ (Agere) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 2.1.75
Windows Vista
18 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີໂມເດັມ (Agere) ສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 2.1.74.0
Windows Vista
23 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີໂມເດັມ (Conexant) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 65me03ww (7.60.0.0)
Windows Vista
23 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີໂມເດັມ (Conexant) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 65mf03ww (7.60.0.0)
Windows Vista
23 ພຶດສະພາ 2007
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ເຄື່ອງອ່ານກາດ (Ricoh 5-in-1) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit, XP - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.51.01
Windows XP
Windows Vista
21 ມິ 2007
ເຄື່ອງອ່ານບັດ (Ricoh 5in1) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.33.01
Windows Vista
17 ພຶດສະພາ 2007
ເຄື່ອງອ່ານບັດ (Ricoh 5in1) ສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.50.02
Windows Vista
23 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ RICOH CardReader ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68cr04ww (3.32.01)
Windows XP
11 ພຶດສະພາ 2007
ໄດ USB 2.0 PC (Bison) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit, XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.32.0.5
Windows XP
Windows Vista
18 ມິ 2007
ໄດ USB 2.0 PC (Bison) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.32.0.5
Windows Vista
18 ມິ 2007
Chipset
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel Chipset INF Support for Windows XP-N200 (ປະເພດເຄື່ອງ: 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.2.0.1014
Windows XP
25 ພຶດສະພາ 2007
ຊໍແວອຸປະກອນ Intel chipset ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68so04ww (8.2.0.1014)
Windows Vista
17 ພຶດສະພາ 2007
ຮອງຮັບ chipset Intel ສໍາລັບ Windows Vista 6-bit ແລະ 32-bit, XP - 64 N3000 (ປະເພດ 200), V0687 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.1.1.1012
Windows XP
Windows Vista
18 ມິ 2007
ການສະແດງ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ຜູ້ອໍານວຍການນໍາສະເຫນີສໍາລັບ Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 - ໂນດບຸກ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.08
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
05 ພຶດສະພາ 2010
Fingerprint Reader
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ຊໍແວນິ້ວມື (AuthenTec) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.1.0.21
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
06 ຄະ 2009
ຊໍແວນິ້ວມື (AuthenTec) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.11.0.182
Windows Vista
23 ພະ 2009
ຊໍແວນິ້ວມື (AuthenTec) ສໍາລັບ Windows Vista 64 ບິດ - 3000 N200, V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.1.0.21
Windows Vista
Windows Vista
06 ຄະ 2009
ໄຟລ໌ເພີ້ມສໍາລັບ Lenovo FingerPrint Reader ສໍາລັບ Windows Vista, XP - ໂນ້ດບຸ໊ກ Lenovo 3000 ຄອບຄົວ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.1.00.20
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
28 Jan 2008
ເມົາແລະຄີບອດ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີເຄື່ອງຫມາຍຈຸດ (Synaptics) ສໍາລັບ Windows Vista - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 9.0.3.0
Windows Vista
17 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີເຄື່ອງຫມາຍຈຸດ (Synaptics) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit, 64-bit, XP - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 9.1.17.0
Windows XP
Windows Vista
20 ມິ 2007
Synaptics ໄດເວີ Touchpad ສໍາລັບ Windows XP - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68ts01ww (8.3.4)
Windows XP
14 ພຶດສະພາ 2007
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີ Broadcom 802.11BG ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.100.15.5
Windows XP
02 ກະ 2007
ໄດເວີ Broadcom LAN ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68ln05ww (10.26.0.0)
Windows XP
15 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ LAN (Broadcom) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.9.0.0
Windows Vista
19 ມິ 2007
ໄດເວີ LAN (Broadcom) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.9.0.0
Windows Vista
19 ມິ 2007
ໄດເວີ LAN (Broadcom) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.26.0.0
Windows XP
19 ມິ 2007
ໄດເວີ LAN (Broadcom) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.9.0.0
Windows Vista
25 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ LAN (Broadcom) ສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.9.0.0
Windows Vista
22 ພຶດສະພາ 2007
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Broadcom Wireless LAN driver ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68wb04ww (4.100.15.5)
Windows XP
14 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ Wireless LAN (Broadcom 802.11BG) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.102.15.61
Windows Vista
20 ມິ 2007
ໄດເວີ Wireless LAN (Broadcom) ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.102.15.56
Windows Vista
18 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel MIMO) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 11.1.1.11
Windows Vista
02 ກະ 2007
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel MIMO) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 11.1.1.11
Windows XP
13 ມິ 2007
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel abg) ໄດເວີສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68wi03ww (10.5.1.75)
Windows XP
14 ພຶດສະພາ 2007
Wireless LAN (Intel abgn) ໄດເວີສໍາລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 11.1.1.11
Windows Vista
20 ມິ 2007
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel abgn) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 11.1.1.11
Windows XP
20 ມິ 2007
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel PRO 3945abg) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32 ບິດ - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 12.4.3.9
Windows Vista
20 Aug 2009
ໄດເວີໄຮ້ສາຍ (Intel PRO 3945abg) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64 ບິດ - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.6.0.46
Windows Vista
12 ມິ 2007
Optical Drive
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
InterVideo WinDVD Creator update for Windows Vista, XP, 2000, 98SE-Desktops / Notebooks ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.0.01.231
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
14 ພະ 2007
ການປັບປຸງລະບົບ InterVideo WinDVD ສໍາລັບ Windows 2000, 98, Vista, XP - ຄອມພິວເຕີ້, ຄອມພິວເຕີ້ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.0.11.1268
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
19 Sep 2012
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີການຈັດການພະລັງງານສໍາລັບ Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0.0.8
Windows XP
Windows Vista
18 ມິ 2007
ໄດເວີການຈັດການພະລັງງານສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0.0.8
Windows Vista
21 ມິ 2007
ໄດເວີການຈັດການພະລັງວຽກສໍາຫລັບ Windows Vista-Lenovo N200 (ຊະນິດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 0.63.1.6
Windows Vista
06 ມິ 2007
ໄດເວີການຈັດການພະລັງວຽກສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68ku05ww (0.63.1.5)
Windows XP
14 ພຶດສະພາ 2007
Recovery
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
patch ສໍາຄັນສໍາລັບການກູ້ໄພແລະການກູ້ຄືນ 4.0 ສໍາລັບ Windows Vista ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0
Windows Vista
18 ມິ 2007
ການບໍາລຸງຮັກສາ Patch ສໍາລັບ ThinkVantage Rescue and Recovery 4.X ສໍາລັບ Windows Vista ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.10.0315.00
Windows Vista
Windows Vista
31 ກະ 2007
Maintenance Patch for ThinkVantage Rescue and Recovery 4.X ສໍາລັບ Windows XP ແລະ 2000 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.1.0314.00
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
31 ກະ 2007
ການກູ້ຄືນແລະການກູ້ຄືນ 4.21 ການກູ້ຄືນສໍາລັບ Windows XP ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
22 Jan 2009
ການກູ້ໄພແລະການກູ້ຄືນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສັນພື້ນທີ່ສໍາຮອງສໍາລັບ Windows 2000, Vista, XP ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.3
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Windows Vista
08 ພະ 2007
Software and Utility
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ອັບເດດເຟີມແວສໍາຫລັບ Sonic Digital Media LE-Lenovo 3000 ຄອບຄົວໂນ໊ດບຸ໊ກແລະເດດທັອບ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 2.0.42build 36b
Windows 2000
Windows XP
07 Apr 2008
ໄດເວີ Hotkey ສໍາຫລັບ Windows Vista, XP-Lenovo C200, N100, N200, V100, V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 2.23.0000
Windows XP
Windows Vista
05 ຕະ 2009
Lenovo Care Pack ສໍາລັບ Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP - Notebooks ມູນຄ່າ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 2.02
Windows XP
Windows Vista
12 Apr 2007
Driver Lenovo ລະບົບສໍາຫລັບ Windows 7, Vista ແລະ XP- Lenovo C200, N100, N200, V100, V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.01.0907
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
31 Aug 2009
ສູນຂໍ້ຄວາມສໍາລັບ Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit), XP - ຄອມພິວເຕີ້, ປື້ມບັນທຶກໄວ້ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.1.004
Windows 7 32bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32 bit
Windows XP
16 Jan 2013
ການເກັບຮັກສາ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ HDD ກັບການກວດຫາ HD ສໍາລັບ Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit) - ໂນດບຸກ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.02
Windows 7 32bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32 bit
Windows Vista 64 bit
06 ຄະ 2012
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ Windows Vista-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.2.0.1001
Windows Vista
08 Jan 2009
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດເຄື່ອງຈັກ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 0.62.1.10
Windows XP
28 ກະ 2008
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit ແລະ 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 65sb02ww (7.0.0.1020)
Windows Vista
22 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ Windows XP AHCI-3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.0.0.1020
Windows XP
17 Sep 2007
ThinkVantage Technology
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Solution Client Security 8.1 ສໍາລັບ Windows Vista (64-bit ເທົ່ານັ້ນ) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.10.0006
Windows Vista
Windows Vista
17 Dec 2007
ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າສໍາລັບ Mozilla Firefox3 ສໍາລັບ Windows Vista, XP ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
06 Aug 2008
ImageUltra Builder 4.0 - ການປະເມີນຜົນ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.0
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Windows Vista
27 ພະ 2007
ImageUltra Builder patch ສໍາລັບ ImageUltra Builder Version 5.01 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 4.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32 bit
Windows Vista 64 bit
Windows XP
14 ມິ 2011
Patch ສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບເພື່ອ randomise ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສໍາລັບ Windows 2000, Vista, XP ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Windows Vista
22 Jan 2008
patch scheduler ເພື່ອແກ້ໄຂ tvtschedexe ຖືບັນຫາ CPU 99% ສໍາລັບ Windows 2000, XP, Vista ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Windows Vista
21 Dec 2007
ຊ່ຽວຊານການຍ້າຍຖິ່ນຖານ 6.0.010 ສໍາລັບ Windows 2000, XP, Vista ແລະ 7 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.0.0.10
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Windows Vista
Windows 7
Windows 7
23 ພະ 2009
ThinkVantage Access Connections ສໍາລັບ Windows Vista (32-bit, 64-bit) - ໂນດບຸກ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.91
Windows Vista
Windows Vista
16 Aug 2012
ThinkVantage Access Connections for Windows XP-Notebooks ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.01
Windows XP
31 ຄະ 2013
ThinkVantage Registry Monitor Service Improvement Patch for Windows XP ແລະ Windows Vista ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
Windows Vista
Windows Vista
21 Sep 2009
ThinkVantage System Update 3.16 ສໍາລັບ Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.16.0002
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista 32 bit
Windows Vista 64 bit
27 Dec 2012
ThinkVantage System Update 5.02 ສໍາລັບ Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - Desktop, ຄອມພິວເຕີ້, ຄອມພິວເຕີ້ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.02.0007
Windows 7 32bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
08 ກະ 2013
ThinkVantage System Update Patch ສໍາຫລັບ Windows Vista Service Pack 2 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1
Windows Vista
Windows Vista
11 ມິ 2009
ThinkVantage System Update ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: N / A
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
N / A
ອຸປະກອນ USB
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Registry patch ເພື່ອປັບປຸງການຊອກຄົ້ນຫາອຸປະກອນ USB ໃນຄອມພິວເຕີ້ຈາກການນອນສໍາລັບ Windows Vista - ໂນດບຸກ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.02
Windows Vista
05 ກະ 2011
ວິດີໂອ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີ Display (Intel X3100) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.14.10.4820
Windows XP
25 ຄະ 2009
ໄດເວີ Display (Intel X3100) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.14.10.4785
Windows XP
20 ມິ 2007
ໄດເວີສະແດງ (Intel) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.14.10.1244
Windows Vista
21 ມິ 2007
ໄດເວີສະແດງ (Intel) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687), V200 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.14.10.1244
Windows Vista
21 ມິ 2007
ໄດເວີ Display (Nvidia) ສໍາຫລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.15.10.9808
Windows Vista
07 ກະ 2007
ໄດເວີ Display (Nvidia) ສໍາຫລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0687) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.15.10.9808
Windows Vista
22 ມິ 2007
ໄດເວີ Display (Nvidia) ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0687) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.14.10.8663
Windows XP
03 ກະ 2007
ໄດເວີສະແດງ Intel ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.15.10.1666
Windows Vista
12 ຕະ 2009
ໄດເວີສະແດງ Intel ສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.14.10.1214
Windows Vista
24 ພຶດສະພາ 2007
ໄດເວີ NVIDIA VGA ສໍາລັບ Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.15.11.0134
Windows Vista
15 ມິ 2009
ໄດເວີ NVIDIA VGA ສໍາລັບ Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.15.11.0134
Windows Vista
15 ມິ 2009
ໄດເວີ NVIDIA VGA ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 N200 (ປະເພດ 0769) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: 68vn06ww (6.14.10.8663)
Windows XP
11 ພຶດສະພາ 2007
Windows Update
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Microsoft NET Framework Version 2.0 ສໍາຫລັບ Windows 2000, XP-Desktops / Notebooks ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 2.0
Windows 2000
Windows XP
15 Apr 2008

2 ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ "Lenovo N200 (ປະເພດ 0687) ໂນ໊ດບຸ໊ກ WinXP, ໄດເວີ Vista, ຊະອົຟແວ"


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *