Lenovo IdeaPad Y710 Notebook WinXP, Vista ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ


Lenovo IdeaPad Y710 Notebook

ດາວໂຫລດ Lenovo IdeaPad Y710 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista Drivers, Applications and Updates


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Realtek High Definition Audio Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: R1.85
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Realtek High Definition Audio Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: R1.85
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
BIOS
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
BIOS Update ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: v1.0
Windows Vista 32 bit
25 Apr 2008
Bluetooth ແລະ Modem
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Broadcom Bluetooth Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.1.0.5400
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Broadcom Bluetooth Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V6.0.1.5500
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Driver Lenovo Easy Camera ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V1.0.0.1
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Driver Lenovo Easy Camera ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
CardReader
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີ RICOH Card Reader ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.00.01.10
Windows Vista 32 bit
30 ພຶດສະພາ 2008
ໄດເວີ RICOH Card Reader ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.51.01
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Chipset
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel Chipset driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V8.3.0.1013
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Intel Chipset driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.3.0.1013
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Hotkey
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Lenovo HaloLighting Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V1.0.0
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Driver Second Control Display ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V1.0.0
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Modem
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໂມໂຕໂລລ່າໂມເດັມ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V6.12.06
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
ໂມໂຕໂລລ່າໂມເດັມ ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 6.12.06
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.15.13
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V10.15.13
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel PRO / Wireless 2915ABG LAN Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V9.1.1.15
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Intel Wireless LAN Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 9.0.4.37
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Intel Wireless LAN Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 11.1.1.22
Windows Vista 32 bit
30 ພຶດສະພາ 2008
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Firmware update ສໍາຫລັບໄດ Optiarc DVD-RW / CD-RW, ຮຸ່ນ AD-7560A ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: D803
Windows Vista 32 bit
26 ພຶດສະພາ 2008
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Driver Lenovo Energy Management ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Driver Lenovo Energy Management ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V1.0.0
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
ຊອບແວ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ຫຼິ້ນຮູບເງົາສໍາລັບ Windows Vista (32 ນ້ອຍ) - IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.5
Windows Vista 32 bit
12 Jan 2009
Power2Go ສໍາລັບ Windows Vista (32-bit) - IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 5.5.1.4115
Windows Vista 32 bit
12 Jan 2009
ການເກັບຮັກສາ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel AHCI Driver ສໍາລັບ Windows Vista (32-bit), XP - 3000 Series (G, Y), Series IdeaPad (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.8.0.1009
Windows Vista 32 bit
Windows XP
02 ຕະ 2009
ການຄຸ້ມຄອງການເກັບຮັກສາ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel Matrix Storage Manager Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V1.0
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Intel (R) AHCI Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 7.0.0.1020
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
TV tuner
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີກາດທີວີ Lenovo ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.7.0.86
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
ໄດເວີກາດທີວີ Lenovo ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 1.1.0.25
Windows Vista 32 bit
30 ພຶດສະພາ 2008
Touchpad
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Synaptics Driver Device Pointing ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ່ນ: V9.1.17
Windows Vista 32 bit
25 Jan 2008
Synaptics Driver Device Pointing ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 10.0.15
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
ວິດີໂອ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ATI Graphics Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.441.0.0000
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
ATI Graphics Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 8.453.0.0000
Windows Vista 32 bit
30 ພຶດສະພາ 2008
Intel Graphics Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 14.29.2
Windows XP
30 ພຶດສະພາ 2008
Intel Graphics Driver ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 15.4.3.0.1283
Windows Vista 32 bit
30 ພຶດສະພາ 2008
Windows Update
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Microsoft NET Framework 3.5 ສໍາຫລັບ Windows XP-3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *