Lenovo V370 Laptop Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ


Lenovo IdeaPad V370 Notebook

ດາວໂຫລດ Lenovo V370 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ຊໍແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Driver Realtek High Definition Audio ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.10.0.6225
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Driver Realtek High Definition Audio ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.10.0.6267
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
BIOS
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Bios Update

Version: 36
Windows XP
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
17 Aug 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth ແລະ Modem
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ບູທູທະ Broadcom ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.4.0.670
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ບູທູທະ Broadcom ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.6.0.6450
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.77 / 1.10.1206.1 / 13.10.1020.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.83 / 1.10.1209.1 / 13.10.1201.1
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek USB 2.0 ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.10001
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Driver Realtek USB 2.0 ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.10001
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
USB 2.0-CRW (Card Reader) ສໍາລັບ Lenovo B ແລະ V Series

Version: 6.1.8400.39029
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
09 Jan 2013ດາວໂຫລດ
Chipset
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Chipset Intel ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.1015
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Chipset Intel ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.1015
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Fingerprint Reader
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
BioExcess ສໍາລັບ Lenovo B Series ແລະ V Series Notebook

Version: 7.0.67.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows XP
24 ມິ 2012ດາວໂຫລດ
EgisTec Fingerprint Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.7.0
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Fingerprint Reader Driver ສໍາຫລັບໂນ໊ດບຸ໊ກ

ຮຸ່ນ: 3.0.15.0 / 3.1.17.0
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
09 Jan 2013ດາວໂຫລດ
ເມົາແລະຄີບອດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Elan TouchPad ສໍາລັບ Lenovo B ແລະ V Series

Version: 11.4.8.1
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
09 Jan 2013ດາວໂຫລດ
Synaptics Driver Touchapd ສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 16.2.16.0
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
09 Jan 2013ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Touchpad ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: 8.0.4.4 / 15.2.7.0
Windows XP
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
28 ພຶດສະພາ 2012ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Driver Realtek Ethernet ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.021.0531.2010
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Driver Realtek Ethernet ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.778.1208.2010
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Driver Realtek LAN ສໍາຫລັບ Lenovo B, V Series

Version: 7.021.0531.2010
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
15 Jan 2012ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel EchoPeak WiMAX Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 14.0.0.113
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Intel EchoPeak WiMAX Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.1020.26
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless LAN for Lenovo B, V series

Version: 14.2.0.10
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 ພະ 2011ດາວໂຫລດ
Intel Wireless WiFi Link Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 14.0.0.113
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Wireless Driver for Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: 9.2.0.25 / 5.100.82.15
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: 9.2.0.115 / 5.100.82.15
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
16 Aug 2011ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless WAN
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Wide Wireless Lan Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.24.1.0 / 2.0.6.704 / 2.0.6.702
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
EgisTec Fingerprint Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.10.4
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
28 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມແກ້ໄຂດ່ວນສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: KB978258
Windows 7 32bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມແກ້ໄຂດ່ວນສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: KB974476
Windows 7 32bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມແກ້ໄຂດ່ວນສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: KB978258
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມແກ້ໄຂດ່ວນສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: KB974476
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel Management Engine Interface ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1118
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Intel Management Engine Interface for Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1118
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Lenovo ພະລັງງານການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.0.1.1
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Lenovo ພະລັງງານການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.4.0
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
Software and Utility
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
BingBar ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.0.2282.0
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
24 Jan 2011ດາວໂຫລດ
BioExcess ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.67.0
Windows XP
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
13 Apr 2011ດາວໂຫລດ
Lenovo EE Boot Optimizer ສໍາລັບໂນດບຸກ

Version: 0.0.1.5
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Lenovo Onekey Recovery ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1628
Windows 7 32bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
Lenovo Onekey Recovery ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1628
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
McAfee Virus Scan Plus Patch ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: R9 / R10
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
24 Jan 2011ດາວໂຫລດ
McAfee Virus Scan Plus ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.570.3
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
RapidDrive ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 1.0.0.7
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ReadyComm ສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.1.1.24
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
24 Jan 2011ດາວໂຫລດ
USB-PortLocker ສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 1.0.5.24
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
24 Jan 2011ດາວໂຫລດ
YOUCAM ສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.1.3603
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
24 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ການເກັບຮັກສາ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel AHCI ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Windows XP
09 ພຶດສະພາ 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Windows XP
25 ພຶດສະພາ 2011ດາວໂຫລດ
ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Lenovo ສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205

Version: 1.70.11
Windows 7 32bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Lenovo ສໍາລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205

Version: 1.70.11
Windows 7 64bit
22 Dec 2010ດາວໂຫລດ
ວິດີໂອ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.15.10.2342
Windows 7 32bit
23 Aug 2011ດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.15.10.2342
Windows 7 64bit
23 Aug 2011ດາວໂຫລດ
Intel Onboard Graphics Driver ສໍາຫລັບ Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.14.10.5313
Windows XP
17 Jan 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display for Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: 8.17.12.8590 / 285.90
Windows 7 32bit
27 ຄະ 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ NVIDIA Display for Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

ຮຸ່ນ: 8.17.12.8590 / 285.90
Windows 7 64bit
28 Jan 2012ດາວໂຫລດ
Nvidia VGA ສໍາຫລັບໂນ໊ດບຸ໊ກ

Version: 9.18.13.546
Windows 8 32bit
10 Jan 2013ດາວໂຫລດ
Nvidia VGA ສໍາຫລັບໂນ໊ດບຸ໊ກ

Version: 9.18.13.546
Windows 8 64bit
10 Jan 2013ດາວໂຫລດ

ຫນຶ່ງຄິດກ່ຽວກັບ "Lenovo V370 Laptop Windows XP, Windows 7 ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ"

  1. iam ໃຊ້ lenovi ideapadz370, ແຕ່ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍແມ່ນມີ wifi. ກະລຸນາໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ wifi


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *