Lenovo IdeaPad S10-3s Netbook WinXP, Win7 ໄດເວີ, ຊອບແວ


Lenovo IdeaPad S10-3S Netbook

ດາວໂຫລດ Lenovo IdeaPad S10-3s ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 32bit ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັ່ນແລະອັບເດດ ..


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Conexant Audio Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 4.111.0.60
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Conexant Audio Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 3.77.0.0
Windows XP
01 ມິ 2010
BIOS
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
BIOS Update - Windows 7 (32bit), Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 30
Windows XP
Windows 7 32bit
18 ຄະ 2011
Bluetooth ແລະ Modem
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໂປແກຣມ Bluetooth Broadcom - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 6.2.1.800
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Broadcom Bluetooth Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 5.5.0.8000
Windows XP
01 ມິ 2010
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະກາດອ່ານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີກ້ອງ - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 1.10.201.1 / 1.10.115.1 / 5.38.2.2
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Camera Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 1.9.819.1 / 1.9.1204.1 / 5.38.2.2
Windows XP
01 ມິ 2010
Driver Realtek USB 2.0 Card Reader-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 6.1.7600.30104
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Driver Realtek USB 2.0 Card Reader - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 6.1.7600.30104
Windows XP
01 ມິ 2010
Chipset
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີ Intel Chipset-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 9.1.1.1023
Windows XP
01 ມິ 2010
ເມົາແລະຄີບອດ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Synaptics Driver Device Pointing-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 15.0.3.0
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Synaptics Driver Device Pointing-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 14.0.14.0
Windows XP
01 ມິ 2010
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດ Broadcom Ethernet Driver - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 12.2.2.2
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Broadcom Ethernet Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 12.2.2.2
Windows XP
01 ມິ 2010
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless LAN
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Atheros Wireless LAN Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 8.0.0.279
Windows XP
01 ມິ 2010
Broadcom Wireless LAN Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 5.60.18.8
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Broadcom Wireless LAN Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 5.60.48.31
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Broadcom Wireless LAN Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 5.60.18.41
Windows XP
01 ມິ 2010
Broadcom Wireless LAN Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 5.60.18.9
Windows XP
01 ມິ 2010
Intel EchoPeak WiMAX Driver - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 5.2.32.3
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Intel EchoPeak WiMAX Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 5.2.32.3
Windows XP
01 ມິ 2010
Intel Wireless WiFi Link Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 13.1.1.1
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Intel Wireless WiFi Link Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 13.0.0.107
Windows XP
01 ມິ 2010
ເຄືອຂ່າຍ: Wireless WAN
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Ericsson Mobile Broadband Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 6.1.12.3
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Ericsson Mobile Broadband Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 6.1.12.3
Windows XP
01 ມິ 2010
Huawei Wide Wireless Lan Driver - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 2.0.3.828
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Huawei Wide Wireless Lan Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 2.0.3.828
Windows XP
01 ມິ 2010
Leadcore Wide Wireless Lan Driver-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 1.11.00
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Leadcore Wide Wireless Lan Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 1.11.00
Windows XP
01 ມິ 2010
ໄດເວີໄຮ້ສາຍໄຮ້ສາຍ Lenovo-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 1.11.0.0
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Lenovo Mobile Wide Wireless Lan Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 1.11.0.0
Windows XP
01 ມິ 2010
ໄດເວີ USB Qualcomm Gobi 2000-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 3.0.1.6
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Qualcomm Gobi 2000 USB Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 3.0.1.6
Windows XP
01 ມິ 2010
ໄດເວີໂມດູນ ZTE M302 M303 3G-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 4.58.1.0
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
ZTE M302 M303 4G Module Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 4.58.1.0
Windows XP
01 ມິ 2010
ໄດເວີໂມດູນ ZTE MC2716 3G-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 2.0.5.7
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
ZTE MC2716 3G Module Driver-Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 2.0.5.7
Windows XP
01 ມິ 2010
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ໄດເວີ GPS Broadcom - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 5.4.24.1
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Broadcom GPS Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 5.4.24.1
Windows XP
03 ມິ 2010
Hotfix-Windows XP ດາວໂຫລດ

ຮຸ່ນ: KB888111
Windows XP
01 ມິ 2010
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Lenovo Energy Management - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 4.3.1.4
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Lenovo Energy Management - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 3.0.3.8
Windows XP
01 ມິ 2010
Software and Utility
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Lenovo OneKey Recovery-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 7.0.0.1230
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Quick Start for Windows 7 (32bit) - IdeaPad S10-3 ດາວໂຫລດ

Version: 2.0.10.21
Windows 7 32bit
06 Apr 2010
VeriFace - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 3.6.0.1
Windows 7 32bit
18 Jan 2011
ການເກັບຮັກສາ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
ເຄື່ອງມື Intel IMSM ກຽມສໍາລັບ Windows XP - IdeaPad S10-3 ດາວໂຫລດ

Version: 8.9.0.1023
Windows XP
20 ກະ 2010
ໄດເວີ Intel Matrix Storage Manager-Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 8.9.4.1004
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
ວິດີໂອ
Driverລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອ
Intel Onboard Graphics Driver - Windows 7 (32bit) ດາວໂຫລດ

Version: 8.14.10.2117
Windows 7 32bit
20 ຄະ 2010
Intel Onboard Graphics Driver - Windows XP ດາວໂຫລດ

Version: 6.14.10.5182
Windows XP
01 ມິ 2010

ຫນຶ່ງຄິດກ່ຽວກັບ "Lenovo IdeaPad S10-3s Netbook WinXP, Win7 ໄດເວີ, ຊອບແວ"

  1. ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍ - ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມສະຫນຸກສະຫນານແລະຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ!


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *