IBM ThinkPad TransNote Tablet PC Windows 2000, XP ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ


IBM ThinkPad TransNote

ດາວໂຫລດ IBM ThinkPad TransNote Tablet PC Windows 2000, XP ໄດເວີ, ຊອບແວແລະການປັບປຸງ.


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 2000-ThinkPad X20, X21, TransNote

Version: 5.12.1.5018.0911
Windows 2000
03 Apr 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 98 SE / Me-ThinkPad X20, X21, TransNote

ຮຸ່ນ: PW5018
Windows 98
Windows ME
04 Apr 2001ດາວໂຫລດ
BIOS
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
BIOS Update (Diskette) - TransNote

ຮຸ່ນ: KVET29WW (1.02)
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
17 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ການປັບປຸງ BIOS (Non-Diskette) - TransNote

ຮຸ່ນ: KVET29WW (1.02)
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
17 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
Remote disk utility update CMOS ສໍາລັບ LanClient Control Manager (LCCM) - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 2.05
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
25 ມິ 2003ດາວໂຫລດ
Bluetooth ແລະ Modem
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Modem Lucent ສໍາຫລັບ Linux - ThinkPad 390X, 570E, 600X, A2 *, T2 *, X20

Version: 5.95
Linux
04 Apr 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບ Modem (3COM Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows 2000 - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote

ຮຸ່ນ: 3.28.039.0076.01b
Windows 2000
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບ Modem (3COM Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / 98SE-ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote

ຮຸ່ນ: 2.28.039.0076.01b
Windows 95
Windows 98
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບໂມເດັມ (ໂຕະ combo PCX Mini PCI ສໍາລັບ 3COM) ສໍາລັບ Windows Me - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote

ຮຸ່ນ: 3.28.039.0076.01b
Windows ME
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບໂມເດັມ (3COM Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows NT - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote

ຮຸ່ນ: 1.28.039.0076.01b
Windows NT
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບໂມເດັມ (3COM Mini PCI combo card) ສໍາລັບ Windows XP - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote

ຮຸ່ນ: 3.34.041.0079b
Windows XP
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (Lucent AL ຫະລື Intel PRO / 100 SP combo card) ສໍາຫລັບ Windows 2000 / XP - ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 8.22
Windows 2000
Windows XP
11 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (Lucent AL ຫະລື Intel PRO / 100 SP combo card) ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98- ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 8.22
Windows 95
Windows 98
11 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (Xercom Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows 2000 / XP - ThinkPad A2 *, T20, T21, X20, TransNote

Version: 2.00.3
Windows 2000
Windows XP
01 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (Xircom Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / NT4.0 - ThinkPad A2 *, T20, T21, X2 *

Version: 2.00.3
Windows 95
Windows NT
Windows 98
01 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (Xircom Mini PCI combo card) ສໍາຫລັບ Windows Me - ThinkPad A2 *, T20, T21, X20, TransNote

Version: 2.00.3
Windows ME
01 Dec 2001ດາວໂຫລດ
ໂປລແກລມ Patch ສໍາຫລັບ port COM dummy ເທິງ Windows 2000 ແລະ XP - TransNote

Version: 1.00
Windows 2000
06 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນແລະ Video Graphics
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Monitor File for Windows 98, Me, 2000, XP-ThinkPad General

Version: 2.00
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
10 ມິ 2005ດາວໂຫລດ
ຜູ້ອໍານວຍການນໍາສະເຫນີສໍາລັບ Windows 98 / 98SE / Me / 2000 / XP - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.32
Windows 2000
Windows XP
24 ພຶດສະພາ 2004ດາວໂຫລດ
ໄດເວີຫມຸນຫນ້າຈໍສໍາຫລັບ Windows 98 / Me / 2000 / XP - TransNote

Version: 6.04
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
06 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຜັດສໍາຫລັບ Windows 2000 - TransNote

Version: 2.55
Windows 2000
08 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຜັດສໍາຫລັບ Windows 98 / Me - TransNote

Version: 2.57
Windows 98
Windows ME
26 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີວິດີໂອ (ATI Mobility-M) ສໍາລັບ Windows XP - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e (ແບບ Celeron ເທົ່ານັ້ນ), A22m (ຍົກເວັ້ນ 2628-Sxx), X20, X21, TransNote

ຮຸ່ນ: M6.12.1-030827a
Windows XP
20 Jan 2004ດາວໂຫລດ
ໄດເວີວິດີໂອ (ATI Mobility-M / M1) ສໍາລັບ Windows 2000 - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, X20, X21, TransNote

ຮຸ່ນ: M6.12-021112a-006717C
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
03 Apr 2003ດາວໂຫລດ
ໄດເວີວິດີໂອ (ATI Mobility-M / M1) ສໍາລັບ Windows 95 / 98 / Me - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, X20, X21, TransNote

ຮຸ່ນ: M6.12.12-T01
Windows 95
Windows 98
Windows ME
14 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ເມົາແລະຄີບອດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ຮູບແບບຄີບອດສໍາລັບ Windows 2000 - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.00
Windows 2000
15 ຕະ 2002ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TouchBoard ສໍາຫລັບ Windows 98 / Me / 2000-TransNote

Version: 1.03
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
30 ພຶດສະພາ 2001ດາວໂຫລດ
TrackPoint Accessibility driver ສໍາຫລັບ Windows 98 / SE / Me / NT / 2000 / XP / XP Tablet PC Edition 2005-ThinkPad

Version: 1.11
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
06 ກະ 2006ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TrackPoint I ສໍາຫລັບ Windows 95, 98, Me, NT-ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 3.12
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows ME
17 ກະ 2004ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TrackPoint ສໍາຫລັບ Windows XP, 2000-ThinkPad

Version: 3.55
Windows 2000
Windows XP
06 ກະ 2006ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
3Com Managed Boot Agent Image ROM-ThinkPad A20, A21, T20, X20, X21, TransNote

Version: 4.32
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
19 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Ethernet ສໍາຫລັບ 3COM 10 / 100 Mini PCI combo card ສໍາຫລັບ DOS / Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP - ThinkPad A2 *, A30, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 1.14
Windows 95
Windows NT
Windows 98
DOS / Windows 3x
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
03 ຕະ 2002ດາວໂຫລດ
ຂັບ Ethernet ສໍາລັບ Intel PRO / ຜູ້ດັດແປງ PCI 100 Mini (ບັດ Combo) ສໍາລັບກົມສະຖິຕິ, Windows 95 / 98 / Me / NT4 / 2000 - ThinkPad A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, T20, T21, X20, TransNote

ຮຸ່ນ: rel 3.5 Bld 16583
Windows 95
Windows NT
Windows 98
DOS / Windows 3x
Windows 2000
Windows ME
30 ພະ 2000ດາວໂຫລດ
Intel Boot Agent - ThinkPad A2 *, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 4.0.17
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
30 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
Intel Priority Packet Software ສໍາຫລັບ Windows 95 (OSR2) / 98 / Me / NT 4.0 / 2000-ThinkPad A2 *, T2 *, X20, TransNote

Version: 1.41
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
14 Sep 2000ດາວໂຫລດ
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Battery MaxiMiser ແລະຄຸນນະສົມບັດການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສໍາລັບ Windows - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.38
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
22 Apr 2005ດາວໂຫລດ
Hibernation utility diskette II for boot standalone - ThinkPad General

Version: 4.50
DOS / Windows 3x
25 Jan 2005ດາວໂຫລດ
Hibernation utility package - ThinkPad A2 *, A3 *, G40, R32, R40, T2 *, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X2 * X3 *, X40, TransNote

Version: 1.01.020
Windows 95
Windows NT
Windows 98
10 ຕະ 2003ດາວໂຫລດ
Intel SpeedStep Technology Applet-ThinkPad 600X, A2 *, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 1.10
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
20 ຄະ 2000ດາວໂຫລດ
ແພັກເກດການຂັບຂີ່ການຄວບຄຸມພະລັງງານສໍາລັບ Windows 2000 / XP - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.25.01
Windows 2000
Windows XP
25 ກະ 2004ດາວໂຫລດ
Recovery
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Disk recovery USB - ThinkPad X20, TransNote

Version: 1.00
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
18 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
Software and Utility
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ການຕັ້ງຄ່າສໍາຫລັບ DOS-ThinkPad

Version: 4.44
DOS / Windows 3x
24 ຕະ 2006ດາວໂຫລດ
ຍູທິລິຕີການກໍາຫນົດຄ່າສໍາຫລັບ Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000, XP-ThinkPad

Version: 1.55
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
15 ພະ 2006ດາວໂຫລດ
ສາທານນູປະໂພກ FlipTouch ສໍາລັບ Windows 98 / Me / 2000 - TransNote

Version: 1.01
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
09 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
Full Screen Magnifier for Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP - ThinkPad A21p, A22m (SXGA + models), A22p, 240Z, s30, TransNote

Version: 1.06
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
30 Sep 2000ດາວໂຫລດ
Ink Manager Pro 1.0 Patch program - TransNote

Version: 1.01
Windows XP
31 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
Ink Manager Pro viewer-ThinkPad General

Version: 1.00
Windows 98
Windows 2000
03 Aug 2001ດາວໂຫລດ
ຜົນປະໂຫຍດໃນຫນ້າຈໍສະແດງຜົນສໍາລັບ Windows - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 2.30i
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
19 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ PC Card ສໍາຫລັບ DOS-ThinkPad

Version: 1.01
DOS / Windows 3x
18 ຄະ 2002ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Portable Drive Bay 2000-ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 2-2-01
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
27 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ThinkScribe ປັບປຸງປະໂຍດສໍາຫລັບ Windows98 / Me / 2000-TransNote

Version: 1.94
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
30 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
ການຕິດຕັ້ງ / ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Ink Manager Pro 1.0 ສໍາລັບ Windows 98 / 2000 - TransNote

Version: 1.01
Windows 2000
18 Apr 2001ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Technology
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ເຂົ້າເຖິງໂປລແກລມ ThinkPad ສໍາລັບ Windows - TransNote

Version: 2
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
14 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ເຂົ້າເຖິງຕາຕະລາງປັບແຕ່ງ ThinkPad - TP General

Version: 2.0
Windows 2000
Windows XP
13 Dec 2001ດາວໂຫລດ
EasyEject Utility for Windows Vista, XP-ThinkPad

Version: 2.39
Windows XP
Windows Vista
02 Apr 2010ດາວໂຫລດ
IBM Access Connections (ລະດັບການກັບຄືນ) ສໍາລັບ Windows 2000, XP (ເຕືອນ: ເບິ່ງເອກະສານສໍາລັບຂໍ້ຈໍາກັດການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ) - ThinkPad General

Version: 3.53
Windows 2000
Windows XP
Windows XP
Windows 2000
02 Dec 2004ດາວໂຫລດ
ThinkVantage Access Connections for Windows XP-Notebooks

Version: 6.01
Windows XP
31 ຄະ 2013ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ USB
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
8MB USB Memory Key - ໄຟລ໌

Version: 1.00
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
13 Dec 2000ດາວໂຫລດ
MultiPort USB Hub - ໄຟລ໌ສໍາລັບ Windows 98 / Me / 2000 / XP

Version: 2.31
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
18 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ໄດເວີອະແດບເຕີ USB Serial / Parallel ສໍາຫລັບ Windows 98, Me, 2000, XP- ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 4.0.1
Windows XP
04 Aug 2005ດາວໂຫລດ
ໄດ USB ໄດເວີດິດດິດໄດສໍາຫລັບ Windows 95 / 98- ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 2.00
Windows 95
Windows 98
31 Jan 2001ດາວໂຫລດ
ໄດ USB ໄດເວີດິດໄດສໍາລັບ Windows 98 - TransNote

Version: 1.15
Windows 98
07 ຄະ 2001ດາວໂຫລດ
Windows Update
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ Windows 98 - ThinkPad A2 *, A3 *, T2 *, T30, TransNote

Version: 1.30
Windows 98
02 ພຶດສະພາ 2002ດາວໂຫລດ
ແຜ່ນດິດເສີມ III ສໍາຫລັບ Windows 95 - ThinkPad 570 / E, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote

Version: 1.07
Windows 95
28 Sep 2001ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມການຕິດຕັ້ງ Windows XP - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.20
Windows XP
18 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ Windows ສໍາລັບ Windows 2000 - ThinkPad A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, A22e, A22m, A22p, A30, A30p, A31, A31p, T20, T21, T22, T23, T30, X20, X21, X22, X23 , X24, TransNote

Version: 1.20
Windows 2000
02 ພຶດສະພາ 2002ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ການຕິດຕັ້ງ Windows ສໍາລັບ Windows Me - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.50
Windows ME
02 ພຶດສະພາ 2002ດາວໂຫລດ
XVIEWPKG - INF viewer ໄຟລ໌ສໍາລັບ Windows - Crossbrand

Version: 2.2
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
06 ຕະ 1997ດາວໂຫລດ

ຄວາມຄິດ 3 ກ່ຽວກັບ "IBM ThinkPad TransNote Tablet PC Windows 2000, XP ໄດເວີ, ຊະອົຟແວ"


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *