IBM ThinkPad 770X ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 98, ໄດເວີ 2000, ຊໍແວ


IBM Thinkpad 770

ດາວໂຫລດ IBM ThinkPad 770X ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 98, WinME, Win2000 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັ່ນແລະອັບເດດ ..


ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫມວດຫມູ່ໄດເວີເພື່ອຂະຫຍາຍລາຍະການ.

ສຽງ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ OS / 2 - ThinkPad 380, 385, 560X / Z, 600, 770

Version: 2.07
OS / 2
22 ຕະ 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ DOS / Windows 3.1-ThinkPad 600E, 770X, 770Z

Version: 2.02
DOS / Windows 3x
02 ມິ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows 95 / 98-ThinkPad 600E, 770X / Z

Version: 2.88
Windows 95
Windows 98
31 ຕະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows NT-ThinkPad 380, 385, 560X / Z, 600, 770

Version: 1.923
Windows NT
08 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສຽງສໍາຫລັບ Windows NT 3.51-ThinkPad 380, 385, 560X / Z, 600, 700

Version: 1.92
Windows NT
15 ກະ 1999ດາວໂຫລດ
ແພັກເກດຂັບສຽງສໍາລັບ Windows 95 / 98 - ThinkPad 380, 385, 560X / Z, 600, 770 / E / ED

Version: 2.80
Windows 95
Windows 98
24 ມິ 1998ດາວໂຫລດ
Voyetra AudioStation ສໍາລັບ DOS ແລະ Windows 3.1 - ThinkPad 600E / X, 770X / Z

ຮຸ່ນ: 1.80.26a
DOS / Windows 3x
20 Dec 1999ດາວໂຫລດ
BIOS
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
BIOS Update (Diskette) - ThinkPad 770X

ຮຸ່ນ: 1.10 (IIET42WW)
OS / 2
Windows 95
Windows NT
Windows 98
DOS / Windows 3x
Linux
Windows 2000
12 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ
Remote disk utility update CMOS ສໍາລັບ LanClient Control Manager (LCCM) - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 2.05
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
25 ມິ 2003ດາວໂຫລດ
Bluetooth ແລະ Modem
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ACP Modem Patch ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / NT-ThinkPad 600 / E, 770 / E / ED / X / Z

Version: 1.52
Windows 95
Windows NT
Windows 98
15 Dec 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີແບບ ACP modem II ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / Me / 2000 / NT- ThinkPad 600 / E, 770 / E / ED / X / Z

Version: 2.51
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
09 ພະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ ACP ສໍາລັບ DOS ແລະ Windows 3.1 - ThinkPad 600, 770

Version: 2.37
DOS / Windows 3x
30 Apr 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ ACP ສໍາລັບ Windows NT - ThinkPad 600, 770, 770ED

Version: 2.351
Windows NT
16 ຕະ 1998ດາວໂຫລດ
ໂປດເບິ່ງໂມເດັມ ACP ສໍາຫລັບການເລືອກປະເທດໃນ Windows NT 4.0-ThinkPad 600E, 770X / Z

Version: 1.10
Windows NT
25 ມິ 1999ດາວໂຫລດ
Disk update update Modem - ThinkPad 770, 770ED

ຮຸ່ນ: -
OS / 2
DOS / Windows 3x
18 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີໂມເດັມ (ACP) ສໍາຫລັບ OS / 2 - ThinkPad 600, 770

Version: 2.37
OS / 2
30 Apr 1999ດາວໂຫລດ
Patch for ACP modem-ThinkPad 600, 770 / ED

Version: 1.22
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
11 ພະ 1998ດາວໂຫລດ
ອັບເກດ V90 ສໍາຫລັບໂມເດັມ ACP ພາຍໃນສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / NT-ThinkPad 600, 770

ເວີຊັນ: n / a
Windows 95
Windows 98
21 ພຶດສະພາ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດ CD ແລະ DVD
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Mediamatics DVDExpress video player update - ThinkPad 770

Version: 4.00.018.1.4
Windows 95
Windows NT
Windows 98
15 ມິ 1999ດາວໂຫລດ
SoftDVD MPEG ການປັບປຸງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບ Windows 95 / 98 - ThinkPad 770 / E / ED

Version: 1.10
Windows 95
Windows 98
18 Apr 1998ດາວໂຫລດ
ຈໍສະແດງຜົນແລະ Video Graphics
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Monitor File for Windows 98, Me, 2000, XP-ThinkPad General

Version: 2.00
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
10 ມິ 2005ດາວໂຫລດ
Patch for Intel Video Phone help file error message-ThinkPad 770Z

Version: 1
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
12 ກະ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີວິດີໂອ IV (TR9397D) ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98-ThinkPad 770

ຮຸ່ນ: 6.45.5422-45.98.11
Windows 95
Windows 98
15 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີວິດີໂອ IV ສໍາລັບ OS / 2 - ThinkPad 770

Version: 1.05
OS / 2
27 ພຶດສະພາ 2000ດາວໂຫລດ
Video ຂັບ IV ສໍາລັບ Windows 3.1 - ThinkPad 770

Version: 1.10
DOS / Windows 3x
21 ຕະ 1998ດາວໂຫລດ
Video ຂັບ IV ສໍາລັບ Windows NT 3.5 - ThinkPad 770

Version: 1.01
Windows NT
26 Sep 1997ດາວໂຫລດ
Video ຂັບ IV ສໍາລັບ Windows NT 4.0 - ThinkPad 770

Version: 4.4053.11
Windows NT
05 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ເມົາແລະຄີບອດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
TrackPoint Accessibility driver ສໍາຫລັບ Windows 98 / SE / Me / NT / 2000 / XP / XP Tablet PC Edition 2005-ThinkPad

Version: 1.11
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
06 ກະ 2006ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TrackPoint I ສໍາຫລັບ Windows 95, 98, Me, NT-ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 3.12
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows ME
17 ກະ 2004ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TrackPoint I ສໍາຫລັບ OS / 2-ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.03
OS / 2
22 ມິ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ TrackPoint ສໍາຫລັບ Windows XP, 2000-ThinkPad

Version: 3.55
Windows 2000
Windows XP
06 ກະ 2006ດາວໂຫລດ
Multimedia
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
DVDExpress - MPEG ມີຊຸດ IV ສໍາລັບ Windows 95 / 98 - ThinkPad 770

Version: 1.20
Windows 95
Windows 98
10 ມິ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ MPEG IV ສໍາຫລັບ Windows 98 / 2000-ThinkPad 770

Version: 1.03
Windows 98
Windows 2000
21 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ MPEG-2 III ສໍາລັບ Windows NT 4.0 - ThinkPad 770

ຮຸ່ນ: N / A
Windows NT
30 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
SoftDVD MPEG ການປັບປຸງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບ Windows 95 / 98 - ThinkPad 770 / E / ED

Version: 1.10
Windows 95
Windows 98
18 Apr 1998ດາວໂຫລດ
ຕົວທ່ອງເວັບການເກັບກໍາວີດີໂອແລະ overlay III ສໍາລັບ Windows 95 - ThinkPad 770X / Z

ຮຸ່ນ: N / A
Windows 95
30 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
ຕົວທ່ອງເວັບການຈັບພາບແລະອັບໂຫລດ III ສໍາລັບ Windows NT 4.0 - ThinkPad 770

ຮຸ່ນ: N / A
Windows NT
30 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີຈັບພາບວິດີໂອ III ສໍາຫລັບ OS / 2-ThinkPad 770

ຮຸ່ນ: N / A
OS / 2
18 Apr 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີຈັບພາບວິດີໂອ III ສໍາຫລັບ Windows 98 - ThinkPad 770X / Z

Version: 2.00.01
Windows 98
09 Sep 1999ດາວໂຫລດ
ເຄືອຂ່າຍ: LAN (Ethernet)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ThinkPad Port Replicator with Advanced EtherJet-Files

Version: 3.20
Windows 95
Windows NT
Windows 98
20 Apr 2000ດາວໂຫລດ
Optical Drive
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດ CD-ROM ສໍາລັບ DOS ແລະ Windows 3.1 - ThinkPad

Version: 3.12
DOS / Windows 3x
28 Aug 2007ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນການປັບປຸງເຟີມແວແຜ່ນ CD-ROM (Bootable diskette) - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: ປ່ອຍ 3
DOS / Windows 3x
23 Aug 2004ດາວໂຫລດ
ແຜ່ນດິດອຸປະກອນປະຕິບັດການຄອມພິວເຕີ້ແຜ່ນ CD-ROM - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.00
Windows 2000
02 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
PCMCIA (PC Card)
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີອຸປະກອນ PCMCIA ATA - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: N / A
OS / 2
21 ຄະ 1994ດາວໂຫລດ
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Battery MaxiMiser ແລະຄຸນນະສົມບັດການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສໍາລັບ Windows - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.38
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
22 Apr 2005ດາວໂຫລດ
ຕົວແກ້ໄຂສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບ Windows - ThinkPad 600 / E / X, 700E / ED / X / Z

Version: 4.17
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
N / Aດາວໂຫລດ
Recovery
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Patch for ConfigSafe version 2.00.06 or earlier - ThinkPad General

Version: 1.00
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
12 ພຶດສະພາ 1999ດາວໂຫລດ
Software and Utility
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Card Soft PCMCIA diskette driver ສໍາຫລັບ Windows 3.1-ThinkPad 380XD, 380Z, 385XD, 560X / Z, 600, 770

Version: 5.32.22
DOS / Windows 3x
23 Dec 1999ດາວໂຫລດ
Card Soft PCMCIA ໄດເວີສໍາຫລັບ Windows 95-ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: N / A
Windows 95
20 Apr 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ CardSoft PCMCIA ສໍາລັບ DOS - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 5.32.23hs4
DOS / Windows 3x
23 Dec 1999ດາວໂຫລດ
ແພັກເກດ CardSoft PCMCIA ສໍາລັບ Windows NT - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 3.10.04j
Windows NT
19 ຕະ 1998ດາວໂຫລດ
Utility ການກໍານົດສໍາລັບ DOS - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 4.22
OS / 2
Windows NT
DOS / Windows 3x
19 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
Utility ການກໍານົດຄ່າສໍາລັບ OS / 2 - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 4.14a
OS / 2
18 Aug 2000ດາວໂຫລດ
ຍູທິລິຕີການກໍາຫນົດຄ່າສໍາຫລັບ Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000, XP-ThinkPad

Version: 1.55
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
15 ພະ 2006ດາວໂຫລດ
ຍູທິລິຕີການຕັ້ງຄ່າສໍາຫລັບ Windows NT-ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 4.45
Windows NT
10 ກະ 2005ດາວໂຫລດ
ການກໍາຫນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາຫລັບ Windows 2000 - ThinkPad 380, 560, 570, 600, 760, 770

Version: 1.00
Windows 2000
24 ຄະ 2000ດາວໂຫລດ
Disk Driver Disk 2 ສໍາຫລັບ DOS, Windows 3.1, ແລະ OS / 2 - ThinkPad 380, 385, 560E / X / Z, 600, 770

Version: 1.02
OS / 2
DOS / Windows 3x
09 Sep 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີອິນຟາເລດສໍາຫລັບ Windows NT 4.0-ThinkPad 365X / XD, 380, 385, 560, 600, 755, 760, 770

Version: 1.12
Windows NT
19 ຕະ 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີເຄື່ອງພິມອິນຟາເລດ - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.00
Windows 95
27 ກະ 1996ດາວໂຫລດ
OS / 2 Warp 4 ອັບເດດແຜ່ນຕິດຕັ້ງ - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.02
OS / 2
15 Apr 2002ດາວໂຫລດ
PC Card Director for OS / 2 - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 4.12
OS / 2
27 Sep 1999ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ PCMCIA SelectaDock I / II ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98-ThinkPad 600, 770

Version: 1.04
Windows 95
Windows 98
22 Dec 1999ດາວໂຫລດ
ຊຸດການຂັບສ່ວນບຸກຄົນ - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: N / A
OS / 2
Windows 95
Windows NT
Windows 98
DOS / Windows 3x
01 ພຶດສະພາ 2000ດາວໂຫລດ
Portable Drive Bay - ໄຟລ໌

ຮຸ່ນ: s
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
14 Sep 2000ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Portable Drive Bay 2000-ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: 2-2-01
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
27 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ແຫວນສໍາຫລັບ Windows 98-ThinkPad 600, 770 / E / ED

ຮຸ່ນ: N / A
Windows 98
02 ກະ 1998ດາວໂຫລດ
Sscrdbusini ສໍາຫລັບ CardWorks ສໍາຫລັບ Windows NT-ThinkPad 380XD, 385XD, 560X, 600, 770 / E

Version: 1
Windows NT
04 Sep 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີຍູທິລິຕີ້ສໍາຫລັບ Windows 95 / 98 / Me-ThinkPad 600, 770

Version: 1.03
Windows 95
Windows 98
Windows ME
11 Sep 2000ດາວໂຫລດ
ປັບປຸງແຫວນວົງແຫວນຈາກຮຸ່ນ 4.10.78, 4.10.82, ຫຼື 4.10.85 ກັບຮຸ່ນ 4.10.87 - ThinkPad 600, 770 / E / ED

ຮຸ່ນ: N / A
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
02 ກະ 1998ດາວໂຫລດ
ປັບປຸງວົງແຫວນຈາກຮຸ່ນ 4.10.97 ຫຼື 4.10.99 ກັບຮຸ່ນ 4.10.107 - ThinkPad 600, 770ED

ຮຸ່ນ: N / A
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
17 ພະ 1998ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບ Windows 3.1-ThinkPad 600, 760, 770

Version: 4.14
DOS / Windows 3x
01 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
ການຕິດຕັ້ງ / ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ຊຸດ Windows NT driver - ThinkPad 770 / E / ED

Version: 1.00
Windows NT
18 ພະ 1998ດາວໂຫລດ
Windows NT file package driver - ThinkPad 770X

Version: 1.00
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດທີ່ລະບຸ
19 ພະ 1998ດາວໂຫລດ
ການເກັບຮັກສາ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ການອັບເດດ firmware ໄດຮາດໄດ (Bootable diskettes) - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: ປ່ອຍ 11
Windows 95
Windows NT
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows CE
Windows XP
13 ຕະ 2005ດາວໂຫລດ
ໄດເວີອຸປະກອນ PCMCIA ATA - ThinkPad ທົ່ວໄປ

ຮຸ່ນ: N / A
OS / 2
DOS / Windows 3x
21 ຄະ 1994ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ PIIX IDE ສໍາຫລັບ Windows NT-ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.07
Windows NT
25 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ USB
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
8MB USB Memory Key - ໄຟລ໌

Version: 1.00
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
13 Dec 2000ດາວໂຫລດ
MultiPort USB Hub - ໄຟລ໌ສໍາລັບ Windows 98 / Me / 2000 / XP

Version: 2.31
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
18 ມິ 2001ດາວໂຫລດ
ຜົນປະໂຫຍດ
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
ໄດເວີສໍາຫລັບ Windows 3.1-ThinkPad 600, 760, 770

Version: 4.14
DOS / Windows 3x
01 ຄະ 1999ດາວໂຫລດ
Windows Update
ຊື່ໄດເວີລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການປ່ອຍອອກມາເມື່ອດາວໂຫລດ
Microsoft NET Framework Version 2.0 ສໍາຫລັບ Windows 2000, XP-Desktops / Notebooks

Version: 2.0
Windows 2000
Windows XP
15 Apr 2008ດາວໂຫລດ
REGDEL - ການແກ້ໄຂ Windows 95 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເຂົ້າບໍ່ມີ

Version: 1.00
Windows 95
13 Aug 1997ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມການຕິດຕັ້ງ Windows 95 - ThinkPad 600, 770

Version: 1.05
Windows 95
15 ກະ 2000ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມການຕິດຕັ້ງ Windows 98 - ThinkPad 600, 760, 765, 770

Version: 1.04
Windows 98
15 ກະ 1999ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມການຕິດຕັ້ງ Windows 98 - ThinkPad 770, 600E / X

Version: 1.01
Windows 98
12 Aug 2000ດາວໂຫລດ
ໄຟລ໌ເສີມການຕິດຕັ້ງ Windows XP - ThinkPad ທົ່ວໄປ

Version: 1.20
Windows XP
18 ຕະ 2001ດາວໂຫລດ

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *