Acer TravelMate P453-M Notebook Win7, Win8 Driver, Utility


Acer TravelMate P453-M Notebook

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate P453-M ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7 32 / 64bit, Windows 8 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ຂໍ້ມູນການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນຸນ

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel11.0.0.103211.1 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
AMT
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Intel iAMT DriverIntel8.0.0.126260.0 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Intel iAMT DriverIntel8.1.0.126358.8 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.6602184.9 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6695169.4 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0.206185.9 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.4.0.140115.7 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel2.0.15.3015045.6 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.5.1.2610234.2 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel2.5.21.4005433.0 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel2.6.23.4005937.4 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel2.6.23.4005938.6 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.1671171.0 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel2.0.15.3015044.1 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2812410.9 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2812310.8 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2812317.2 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.3.0.10202.9 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverAtheros9.17.10.28285.6 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros2.0.14.155.1 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
MgmtEngine
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver ME (Management Engine)Intel8.1.0.128158.8 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີອື່ນ ໆ (ປຸ່ມ RF)Dritek2.02.2000.0801197.1 KB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverELANTECH10.6.13.4175.1 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.9.001180.4 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB11 / 16 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.1.0.0101.8 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.5120.1 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.6.002180.3 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
3.0 USB
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດ USB 3.0Intel1.0.5.2355.2 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel9.17.10.2849112.5 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2828150.4 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.9698188.6 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.9698142.7 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2752152.2 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2752113.0 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0630183.1 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.11.111130.5 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2849152.6 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless (ໃຫມ່)Atheros10.0.0.217v3216.5 MB12 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.196.1878.1 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.1.1.184.0 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.4360.7 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.74216.5 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.2624.1 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.4368.0 MB10 / 21 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.5945.2 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.20037.5 MB10 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.4368.0 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.1.1.174.9 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.20428.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ (Windows 8)Acer1.036.6 MB10 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.01.4 MB08 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ (Windows 8)Acer01.01.04109.8 MB11 / 23 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application (Productivity)Intel1.1.22.368751.6 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB01 / 10 / 2013ດາວໂຫລດ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationCyberlink1.5.2904.0032.0 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ Fast-Lane
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Fast-Lane ApplicationAcer1.00.30073.3 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.301011.0 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower Application ApplicationAcer7.00.300618.8 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek7.0.520.8 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.167.8 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Live Updater
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Live Updater ApplicationAcer2.00.30042.4 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost ApplicationIntel2.5.1.021.4 MB08 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *