Acer TravelMate 8531 Notebook WinXP, Vista, Win7 Driver, Utility


Acer TravelMate 8531 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate 8531 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows 7 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະຄູ່ມື.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດໂມດູນ 3G (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.3.82213.3 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module Driver Gobi2000QUALCOMM2.14.9929.6 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.3.82213.6 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverQUALCOMM1.1.0323.0 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດໂມດູນ 3G (Gobi2000)QUALCOMM1.1.1823.0 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel8.8.0.100921.7 MB12 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.8.0.100921.7 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ SATA AHCI (F6 Floppy)Intel9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.588058.3 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.1 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.880056.9 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.970057.7 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn5.5.0.7000102.5 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7500102.5 MB12 / 24 / 2010ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ 1.0M ແລະ 0.3MChicony1.1.97.7172.8 MB10 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ 1.0M ແລະ 0.3MSuyin4.5.1.13.3 MB10 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີກ້ອງສໍາຫລັບ 1.0MSuyin5.8.52.0046.6 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin4.1.1.23.3 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.54.0056.7 MB08 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີກ້ອງສໍາຫລັບ 0.3MChicony1.1.93.7022.8 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin4.1.2.13.3 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.100.7243.2 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ 0.3MSuyin4.1.2.13.3 MB10 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ 0.3MChicony1.1.100.7243.2 MB10 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10152.2 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.80102.0 MB08 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.3881.8 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.3881.8 MB10 / 30 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.56101.6 MB10 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.4597.7 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.56101.6 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.67101.8 MB05 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.56101.7 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverRealtek7.0035.2 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek5.754.308.20105.3 MB03 / 25 / 2010ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek5.732.0629.20094.9 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek6.221.0424.20095.4 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek7.0035.2 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek5.7545.3 MB03 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
SATA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA Driver AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics14.0.629.2 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.2.8.020.9 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics13.2.228.2 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.2.8.020.9 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.652.1173.5 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.63159.1 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.640.4173.0 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.184026.0 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.185525.1 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.603155.9 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.182921.5 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.506013.3 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
WiMax
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີ WiMax (EP5150)Intel1.4.0.132.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver WiMaxIntel1.1.239.9 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverIntel12.4.1.5332.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ INT1000HIntel12.5.0.597.1 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ SP1x2HABGIntel12.4.1.114.9 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros8.0.0.1715.4 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (Link1000)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverFoxconn7.7.0.3485.7 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverFoxconn7.7.0.3435.2 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.2.0.11189.6 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ການຕິດຕັ້ງ Driver Intel® AHCI ສໍາລັບ Windows XP®ລະບົບປະຕິບັດການAcer1.084.7 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G ApplicationHuawei13.001.08.04.52312.7 MB01 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
3G ApplicationQUALCOMM2.14.9929.6 MB01 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer4.02.300710.0 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
ePower Application ApplicationAcer4.07.300811.2 MB01 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.094.2 MB07 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek3.0.044.7 MB09 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.054.7 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *