Acer TravelMate 7750Z, 7750ZG WinXP, Win7, Win8 Driver, Utility


Acer TravelMate 7750

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate 7750Z, 7750ZG ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 32 / 64bit, Windows 8 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ອຸປະກອນເສີມ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີສະຖານີ docking USB ປະກອບມີ Displaylink, LAN, ຜູ້ຈັດການເປີດສໍາລັບ TravelMateGoodWay1.032.5 MB08 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີສະຖານີ docking USB ປະກອບມີ Displaylink, LAN, ຜູ້ຈັດການເປີດສໍາລັບ TravelMateGoodWay1.032.5 MB08 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel10.1.5.100110.9 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.6318107.9 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Atheros7.4.0.90178.1 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Broadcom6.5.0.1702125.2 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.2.0.83111.2 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.6.0.5301244.0 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSunplusIT3.3.6.048.9 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.3013717.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.2.0.10302.5 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.2.0.10302.5 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverAtheros1.0.1.474.7 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros2.1.0.76.0 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
MgmtEngine
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver ME (Management Engine)Intel8.0.0.126247.8 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel8.15.10.2418152.4 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.536152.8 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843151.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.901.4.2171.2 MB03 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843112.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.911.0.0210.1 MB03 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD9.001.0.0000210.0 MB10 / 17 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.822.6.0179.5 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRealtek1005.18.0413.201128.1 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.1.1.392.3 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.82.6332.2 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.82.8733.5 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRealtek1005.18.0413.201128.1 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.2.0.41944.7 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0978.3 KB01 / 06 / 2012ດາວໂຫລດ
ເອກະສານຂົນສົ່ງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D41)Sony1.02.4 MB01 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D75)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D61)Samsung1.01.5 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D31)Sanyo1.01.3 MB02 / 03 / 2012ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D73)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D51)Panasonic1.01.0 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D31)Sanyo1.01.1 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D81)Acer1.01.3 MB01 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcer1.165.4 MB10 / 22 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.155.6 MB09 / 24 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.145.4 MB09 / 17 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.135.4 MB04 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.125.4 MB12 / 05 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationCyberlink1.0.152323.6 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationCyberlink1.0.190423.6 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.300710.6 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.57.3 MB11 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.77.4 MB11 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *