Acer TravelMate 6594e, 6594eG Notebook WinXP, Win7 Driver, Utility


Acer TravelMate 6594 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate 6594e, 6594eG ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows 7 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:

ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module DriverEricsson4.50.10.365.0 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
3G Module DriverEricsson1.0.0.7165.0 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
3G Module DriverEricsson1.0.0.7165.0 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel9.6.0.101410.0 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ SATA AHCI (F6 Floppy)Intel9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel9.6.0.101410.0 MB11 / 03 / 2010ດາວໂຫລດ
AMT
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Intel iAMT DriverIntel6.0.0.11799.4 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Intel iAMT DriverIntel6.0.0.11799.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverConexant4.121.0.5021.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Audio DriverConexant4.121.0.5021.4 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Audio DriverConexant3.87.0.012.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom5.6.0.4500243.9 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.3.0.550058.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.01.000.1861.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros6.04.005.1108.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.3.0.545058.7 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros6.27.0521.030165.4 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ບູທູທະສໍາຫລັບ Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
ບູທູທະສໍາຫລັບ Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302100.0 MB04 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.8.54.86.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Camera Driverliteon2.111.13.33.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.8.54.89.9 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.301218.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.867.0 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.301218.3 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.1.1.10242.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10242.3 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverAuthenTec9.0.8.2110.9 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverAuthenTec9.0.8.2110.9 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverIntel11.6.92.034.1 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
LAN DriverIntel11.6.92.034.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
LAN DriverIntel11.6.92.034.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem Driverliteon7.80.4.632.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Modem Driverliteon7.80.4.631.9 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Modem Driverliteon7.80.4.632.9 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີອື່ນ ໆ (1394)Jmicron1.00.13.00769.3 KB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີອື່ນ ໆ (1394)Jmicron1.00.13.00769.5 KB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
SmartCard
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Smart Card DriverO21.1.4.2085.5 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Smart Card DriverO22.1.4.2085.7 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics15.0.6.029.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.0.6.029.6 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
TPM
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
TPM (Trusted Platform Module) DriverInfineon3.657.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
TPM (Trusted Platform Module) DriverInfineon3.657.6 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost DriverIntel1.2.0.10021.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Turbo Boost DriverIntel1.2.0.10021.1 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel8.15.10.210437.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.211935.5 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.752.0.0000243.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.840.7.3000218.4 MB10 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.211934.2 MB07 / 25 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.760.0.0000196.6 MB01 / 28 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.525817.4 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ VGA (ATI Mobility Radeon HD 5650 & ATI Mobility Radeon HD 5470)AMD8.752.0.0000243.7 MB05 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverAMD8.760196.6 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.241338.0 MB10 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.241340.0 MB10 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverIntel13.1.1.194.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel13.1.1.180.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel13.1.1.186.7 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0640.4 KB05 / 18 / 2010ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.038.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
ເອກະສານຂົນສົ່ງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSanyo1.02.0 MB02 / 25 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSimplo1.02.3 MB02 / 25 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ການຕິດຕັ້ງ Driver Intel® AHCI ສໍາລັບ Windows XP®ລະບົບປະຕິບັດການAcer1.084.5 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G ApplicationEricsson6.1.18.528.6 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
3G ApplicationEricsson2.00.300613.9 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam Applicationliteon1.0.4.35.8 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
WebCam Applicationliteon1.0.4.35.8 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationChicony1.1.160.2103.5 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationSuyin5.2.17.13.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationSuyin5.2.19.33.4 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationChicony1.1.186.6223.6 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer5.00.30059.7 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
ePower Application Management (Power Management)Acer5.00.30059.7 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
ePower Application Application (PowerSmart0Acer5.02.300412.2 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
FingerPrint
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
FingerPrint ApplicationEGISTEC7.0.40.033.1 MB02 / 10 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek4.0.146.1 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek4.0.146.1 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost Application (Monitor)Intel1.0.186.617.3 MB09 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
Turbo Boost ApplicationIntel1.0.186.617.3 MB11 / 02 / 2010ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *