Acer TravelMate 650 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 2000, XP Drivers, Utility


Acer TravelMate 650 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate 650 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 2000, XP Drivers, Utilities, Update and Support Documents

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek3.37.119.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek3.37.119.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverWIDCOMM1.4.3.420.1 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverWIDCOMM1.4.3.420.1 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Cardbus
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຂັບລົດບັດບັດO25.1.2600.028.1 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
ຂັບລົດບັດບັດO25.00.2183.128.1 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel3.0.10.01.7 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel3.0.10.01.7 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom3.4.8698.5 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom3.4.8698.3 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverAgere2.1.20653.9 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.20653.9 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
SmartCard
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Samrt Card Driver360degree1.012.6 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Samrt Card DriverO21.0.6.56.0 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Samrt Card DriverO21.0.6.56.0 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Samrt Card Driver360degree1.012.6 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics7.2.07.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics7.2.07.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
USB
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
USB DriverVIA5.1.2600.412.1 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
USB DriverVIA5.0.2195.56522.1 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI6.14.10.637820.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI6.14.10.637820.3 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAcer2.11.007.212108.5 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAcer2.11.007.212108.5 MB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ

ກະລຸນາກົດທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ (s) ເພື່ອເບິ່ງລາຍຊື່ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່.TravelMate650

ບໍ່ມີການດາວໂຫລດ BIOS ສໍາລັບລະບົບນີ້.

LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationAcer1.12604.2 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationAcer1.12599.3 KB02 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *