Acer TravelMate 5360G Notebook Win XP, Win7 Driver, Utility


Acer TravelMate 5360G Notebook

ດາວໂຫລດ Acer TravelMate 5360G ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32bit, Windows 7 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module DriverHuawei3.17.05.002.2 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei3.17.05.002.2 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel10.6.0.100211.1 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverConexant8.52.0.5019.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Audio DriverConexant8.52.0.5019.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros5.6.0.3000111.2 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.4.0000.0095177.6 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.6.0.3000244.7 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.5.0.1410174.0 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0.210186.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.749.1 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.749.1 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2812410.9 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.2.0.10152.5 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.2.0.10152.5 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverEGISTEC3.0.10.03.8 MB10 / 06 / 2011ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC3.0.15.06.1 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC3.0.15.03.8 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
IRST
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver IRST (Intel Rapid Start Technology)Intel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverAtheros1.0.0.454.6 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros1.0.0.364.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros1.0.0.364.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros2.1.0.55.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.1.6.0101.8 MB08 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.2.14.084.0 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.2.14.084.0 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost DriverIntel7.0.0.11444.0 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Turbo Boost DriverIntel7.0.0.11444.0 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel6.14.10.533722.9 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.234563.1 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2828150.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2828111.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.8525209.4 MB04 / 17 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546183.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.12.8525133.8 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.8525162.0 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.234557.4 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA Driver (Physx)NVIDIA9.10.051424.6 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros7.7.0.4899.5 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.0.2.295.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.0.2.295.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.235.1931.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.1.0.33443.7 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.0.0.11391.9 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.235.1932.3 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0978.3 KB01 / 06 / 2012ດາວໂຫລດ
Generic User GuideAcer1.0977.4 KB10 / 07 / 2011ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.0973.7 KB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
ເອກະສານຂົນສົ່ງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D81)Acer1.01.3 MB01 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D3E)Sanyo1.0674.1 KB02 / 03 / 2012ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10G3E)Sanyo1.01.1 MB01 / 12 / 2012ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D41)Sony1.02.4 MB01 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ

ບໍ່ມີການດາວໂຫລດ BIOS ສໍາລັບລະບົບນີ້.

3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G ApplicationAcer1.00.350014.9 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
3G ApplicationAcer3.00.350022.4 MB10 / 06 / 2011ດາວໂຫລດ
Acer CrystalEye
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer CrystalEye WebCam ApplicationAcer1.0.171023.6 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
Application (Acer Office Manager)Acer1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.300710.6 MB12 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.3S27.5 MB10 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.8S17.7 MB10 / 06 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.157.5 MB04 / 03 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost ApplicationIntel2.0.82.057.8 MB04 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *