Acer Extensa 5230E Notebook WinXP, Vista, Win7 Driver, Utility


ເອເຊີ Extensa 5230 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Extensa 5230E ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows 7 32 / 64bit ໄດເວີ, ເຄື່ອງມື, ການປັບປຸງແລະຄູ່ມື.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module Driverທາງເລືອກ4.0.5.030.6 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverQUALCOMM1.0.653.5 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດໂມດູນ 3G (GTM380E)ທາງເລືອກ4.0.17.01.2 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel8.5.0.103227.3 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.2.0.100154.0 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ SATA AHCI (F6 Floppy)Intel9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.9.0.102327.9 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek5.10.0.564342.7 MB06 / 25 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.562842.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.562842.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.564342.7 MB06 / 25 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.8200102.5 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7000102.4 MB07 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.880056.7 MB07 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.630049.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7500102.5 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.1.80057.3 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.8.33.501​, 1.05.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.8.33.4026.3 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.52.46.6 MB11 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderO23.21.18.5 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO23.24.18.5 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO23.31.0215.3 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel8.7.0.10072.1 MB06 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10202.4 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverUPEK6.0.00.1695.2 MB07 / 13 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverUPEK6.2.63117.8 MB07 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom12.2.0.367.4 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.82.0.057.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.78.0.057.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverConexant7.62.0.01.9 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.62.0.02.6 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.87.0711.6 KB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.62.0.02.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.87.0742.7 KB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.77.9706.9 KB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.62.0.01.7 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.77.9676.3 KB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.80.4.552.9 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.80.4.552.4 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverALPS7.103.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.3.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.103.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.3.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics11.0.2.025.1 MB06 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics14.0.6.029.2 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2015.11038.4 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI8.633.0.0110.9 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.16.11.8766107.8 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.189224.5 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.16.11.876689.6 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.792490.8 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.563.1.2000156.5 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.495716.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.792489.3 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.495719.2 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.792473.7 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.152719.1 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.560.0.0111.9 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ VGA ATI M92XT 512MATI8.563.1.2000111.8 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.792473.7 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.152716.9 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.632.0​.108.0 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.189225.3 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverRalink1.1.5.03.0 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (INT1000H)Intel12.5.0.57192.4 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (2MABG)Intel12.0.0.73202.8 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.96.8 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (4312)Broadcom4.170.25.1912.0 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (43225)Broadcom5.60.18.815.2 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink2.0.8.010.3 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (2MABG)Intel12.0.0.73202.8 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (AR5B91)Atheros7.6.1.16221.3 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.7.0.35621.5 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN Driver ສໍາຫລັບ Foxconn HB93Atheros7.7.0.2675.8 MB09 / 18 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN Driver ສໍາຫລັບ Foxconn HB93Atheros7.7.0.2685.1 MB09 / 18 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink3.0.2.07.7 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.48.3520.5 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.0.0.12510.5 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (AR5B91)Atheros8.0.0.2255.5 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (INT1000H)Intel13.0.0.107381.4 MB07 / 09 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (4312)Broadcom4.170.25.124.1 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (AR5B91)Atheros7.6.1.1843.6 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍ (HB93)Atheros7.7.0.3485.7 MB07 / 13 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ QMI HB93Atheros7.6.1.2046.4 MB09 / 18 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ QMI HB93Atheros7.6.1.2446.4 MB09 / 18 / 2009ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0642.6 KB03 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.0940.7 KB12 / 11 / 2008ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ການຕິດຕັ້ງ Driver Intel® AHCI ສໍາລັບ Windows XP®ລະບົບປະຕິບັດການAcer1.084.7 KB10 / 05 / 2010ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOS ສໍາລັບຕົວແບບທີ່ມີລະບົບປະຕິບັດການສອງລະບົບ (Windows 7 / XP)Acer1.365.0 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOS ສໍາຫລັບ Windows 7 OSAcer1.345.0 MB11 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOS ສໍາຫລັບ Windows XP / Vista OSAcer1.305.5 MB07 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application 3G (3G Connection Manager)ທາງເລືອກ3.1.0.11077.1 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationSuyin5.2.9.33.3 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.57.4092.7 MB06 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin2.0.9.22.9 MB06 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationChicony1.1.124.11203.5 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin2.0.82.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin2.0.8.42.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin2.0.8.42.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationSuyin5.2.9.33.3 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationChicony1.1.124.11203.5 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
eDataSecurity
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eFramework
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eSetting
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eSetting Application ApplicationAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.063.4 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.044.4 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.1.043.4 MB06 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *