Acer Aspire V3-471G ໂນ໊ດບຸ໊ກ Win7, Win8 ໄດເວີ, Utility, Update


Acer-Aspire-V3-471 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire V3-471G Series Notebook Window 7 64bit, Windows 8 64bit ໄດເວີ, ປະໂຍດ:

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120711.2 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel11.0.0.10325.9 MB03 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6564185.4 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0.210186.8 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.5.1.1240234.1 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.4.0000.0095159.6 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0000.0206185.9 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7601.2701510.8 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2702817.2 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.2.8400.2702817.2 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.3.0.10182.9 MB03 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
IRST
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver IRST (Intel Rapid Start Technology)Intel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverRealtek8.003.0730.20125.6 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek8.3.730.20125.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN DriverRealtek7.050.1123.20115.6 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
MgmtEngine
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver ME (Management Engine)Intel8.1.0.125247.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver ME (Management Engine)Intel8.1.0.1263111.5 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
RF ButtonDritek2.02.2000.0801197.2 KB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.3.41.998.2 MB06 / 06 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH10.6.8.1174.9 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.9.6120.1 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.8.001181.1 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.9.1180.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost DriverIntel8.0.0.126239.7 MB03 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
3.0 USB
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດ USB 3.0Intel1.0.3.2145.1 MB03 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546237.0 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2669153.8 MB03 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2828150.5 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2828150.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.9555188.3 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843152.0 MB10 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless (ໃຫມ່)Atheros10.0.0.217v3216.5 MB12 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.20035.2 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.2 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.4245.4 MB03 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.82.11259.2 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (Windows 8)Acer01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.0910.8 KB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ (Windows 8)Acer1.038.2 MB10 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOS-UEFI ສໍາຫລັບ Windows 8 (ໄມ່ສໍາຫລັບການອັບເກດ)Acer2.073.0 MB10 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOS-UEFI ສໍາຫລັບ Windows 8 (ໄມ່ສໍາຫລັບການອັບເກດ)Acer2.053.1 MB10 / 23 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.242.9 MB11 / 15 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.223.0 MB10 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.194.9 MB09 / 03 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.184.9 MB05 / 29 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.114.9 MB04 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.084.8 MB04 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Acer Instant Update
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໂປລແກລມປະຍຸກແອບພິເຄຊັ່ນອໍໂຕ້ທັນທີAcer1.00.301311.0 MB10 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationCyberlink1.5.2108.0031.3 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ Fast-Lane
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Fast-Lane ApplicationAcer1.00.30073.3 MB10 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer7.00.300618.8 MB10 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek7.0.520.8 MB09 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.1.137.2 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
Live Updater
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Live Updater ApplicationAcer2.00.30042.4 MB10 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost ApplicationIntel2.0.1.021.4 MB03 / 27 / 2012ດາວໂຫລດ
USB Charge Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Charge Manager USBAcer2.00.30011.9 MB10 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຄວາມຄິດ 5 ກ່ຽວກັບ "Acer Aspire V3-471G ໂນ໊ດບຸ໊ກ Win7, Win8 ໄດເວີ, Utility, Update"

  1. tengo laptop acer v3 471 6880 ແລະບໍ່ມີບັນຫາໃນການປັບປຸງການຂັບລົດສໍາຫລັບການປັບປຸງການໃຊ້ວຽກຂອງກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫລາຍຂຶ້ນ

  2. ຂ້າພະເຈົ້າມີ acer aspire v3 471gi.i ໄດ້ຍົກລະດັບມັນຈາກ win 7 ເພື່ອ win 8.my gpu ແມ່ນ nvidia geforce gt 630m ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກການຍົກລະດັບມັນຈະປາກົດວ່າ Intel hd graph graph 4000.why ມັນເກີດຂຶ້ນ ????
    ກະລຸນາບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈະໄດ້ຮັບ nvidia gpu ??

  3. ມີການຂັບຂີ່ສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່, ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂ້ອຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ແລະຄອມພິວເຕີ້. gracias!


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *