Acer Aspire E1-531 Notebook Win7, Win8 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ການອັບເດດ


ເອເຊີ Aspire E1-531G Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire E1-531 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows 7 32 / 64bit, ໄດເວີ Windows 8 32 / 64bit, ເອກສານສະຫນັບສະຫນຸນແລະເທກນິກການສະຫນັບສະຫນຸນ

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.1.0.100611.8 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel11.5.4.100111.8 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6543189.2 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.5 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0.206185.9 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.1800171.0 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderBroadcom15.0.7.211.8 MB05 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom15.4.7.16.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom15.4.7.15.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom15.0.6.211.8 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom1.0.0.24312.1 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.3.0.10202.9 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom15.0.1.011.2 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
MgmtEngine
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver ME (Management Engine)Intel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີອື່ນ ໆ (ປຸ່ມ RF)Dritek2.02.2000.0801197.1 KB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS8.100.2020.10615.0 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.8.1181.0 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.12118.6 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.3.41.598.2 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH10.6.9.9174.9 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost DriverIntel8.0.0.126239.7 MB07 / 05 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost DriverIntel8.1.0.126347.9 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.9632330.0 MB01 / 25 / 2013ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546420.1 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2653268.1 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ VGA (PHYSX)NVIDIA9.11.111130.4 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverAcer9.18.13.0717417.6 MB01 / 25 / 2013ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.9555330.9 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843264.3 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 24 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.82.11259.2 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.9 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.1.0.1825.7 MB12 / 14 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.2034.5 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless (ໃຫມ່)Atheros10.0.0.217v3216.5 MB12 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.4211.9 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.2.0.48039.3 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ (Windows 8)Acer01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ (Windows 8)Acer1.033.9 MB10 / 03 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.0764.0 KB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationCyberlink1.5.2108.0031.3 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
ອຸປະກອນ Fast-Lane
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Fast-Lane ApplicationAcer1.00.30073.3 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.301011.0 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
ePower Application ApplicationAcer7.00.300618.8 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.1.157.2 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek7.0.520.8 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Live Updater
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Live Updater ApplicationAcer2.00.30042.4 MB09 / 28 / 2012ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost ApplicationIntel2.5.1.021.4 MB04 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຄວາມຄິດ 9 ກ່ຽວກັບ "Acer Aspire E1-531 Notebook Win7, Win8 ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ການອັບເດດ"

  1. ຂໍຂອບໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າມີ acer aspire E1 -531.I'm ໄດ້ຮັບບັນຫາທີ່ມີ sound.every ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກຄອມພິວເຕີ້ສໍາລັບນາທີຂອງຕົນ volume mutes intantly.and ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ restart ມັນ .can u ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າອອກ. ບັນຫາ.

  2. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ຄອມພິວເຕີ້ ACER ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍສາມາດຕິດຕັ້ງໄດເວີໃດໆໃນ Bluetooth. ກະ​ລຸ​ນາ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ!


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *