Acer Aspire 9520 Notebook Windows XP, Vista ໄດເວີ, Utility, Manual


ເອເຊີ Aspire 9520 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 9520 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit ໄດເວີ, ປະໂຍດແລະຄູ່ມື

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.533436.4 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.525323.6 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverWIDCOMM5.0.1.150036.5 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.370044.8 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverLogitech10.4.0.131788.7 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverLogitech9.4.4.108458.2 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderTI2.0.0.64.9 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderTI2.0.0.13.5 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel8.1.1.10101.9 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel7.2.2.10061.2 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
FIR
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
FIR DriverAcer1.000.9 KB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom8.48.0.04.2 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverAgere2.1.63700.2 KB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.77.9676.4 KB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics8.2.95.2 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics9.0.3.04.9 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics9.0.3.05.9 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
TV tuner
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
TV Tuner DriverAverMedia3.3.23.201.4 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia1.0.2.37410.5 KB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia2.1.0.19532.3 KB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverNVIDIA84.8326.6 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA97.5534.2 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverIntel10.1.1.378.4 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel10.6.0.293.5 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້Acer1.02.1 MB12 / 12 / 2008ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcerv1.181.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
BIOSAcerv1.181.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer GridVista
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer GridVista ApplicationAcer2.53.0209640.2 KB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer VCM
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer VCM (Voice Connection Manager) ການນໍາໃຊ້Acer1.2.2.14.0 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
eDataSecurity
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer1.00.2023.7 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eFramework
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.1.9.256.1 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eLock
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Application eLock ManagementAcer1.7.6.175.5 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eNet
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eNet Management ApplicationAcer1.0.0.1038.9 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
ePerformance
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Application ePerformance ManagementAcer1.0.7.174.3 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer1.6.1.2686.9 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
ePresentation
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer1.1.3.630788.6 KB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eSetting
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eSetting Application ApplicationAcer1.2.11.2210.5 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek1.08.11.9 MB12 / 05 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek2.0.052.5 MB10 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *