ໂນ໊ດບຸ໊ກ Acer Aspire 8935G Windows XP, Vista, Win7 Driver, Utility


ເອເຊີ Aspire 8935G Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 8935G Notebook Windows XP 32bit, Windows Vista 32 / 64bit, ຊື່ໂດ 7 32 / 64bit, ລະນູປະໂພກ, Update ແລະສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel8.8.9.100921.2 MB12 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8..8.0.100921.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.580465.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.591567.4 MB10 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.584766.4 MB06 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.584766.4 MB06 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.580437.3 MB06 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.580465.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.579465.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverFoxconn5.5.0.5800102.5 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.870056.9 MB06 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.870056.9 MB06 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.800056.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.800056.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverChicony5.8.49001.28.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.49.506.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderO22.0.0816.7 MB10 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO22.0.0715.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO22.0.0715.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO22.0.0816.7 MB10 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderO22.0.0715.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
CIR
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver CIR (Consumer IR)Nuvoton8.1.62.30007.6 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver CIR (Consumer IR)WinBond7.60.50078.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver CIR (Consumer IR)WinBond8.60.10004.7 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver CIR (Consumer IR)WinBond7.1.64.10134.9 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver CIR (Consumer IR)WinBond7.60.50078.2 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverEGISTEC8.70.801.101283.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC8.70.801.101283.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.4897.7 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC6.2.56101.7 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverEGISTEC8.70.801.101283.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom11.22.0.0110.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom11.18.0.0110.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN (BCM5764 & BCM5784)Broadcom12.2.4.184.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom11.22.0.0110.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA Driver AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics12.2.4.120.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2011.201.19.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2011.201.19.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.2.4.120.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics14.0.0.329.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2011.201.19.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.2.4.120.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
TV tuner
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
TV Tuner Driver Avermedia A310AverMedia1.1.0.231.9 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driver Avermedia A309AverMedia1.0.0.383.6 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver TV Tuner ສໍາຫລັບ A309AverMedia1.0.64.611.2 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver TV Tuner ສໍາຫລັບ A309AverMedia1.0.0.611.2 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver TV Tuner ສໍາຫລັບ A310AverMedia1.1.64.301.2 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດ TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1x301.3 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver TV Tuner ສໍາຫລັບ A310AverMedia1.1.0.301.2 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດ TV Tuner Driver (A309)AverMedia1.0x612.8 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driver Avermedia A310AverMedia1.1.0.292.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driver Avermedia A310AverMedia1.1.64.292.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driver Avermedia A309AverMedia1.0.64.462.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driver Avermedia A309AverMedia1.0.0.462.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI8.640.4.0000173.0 MB10 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.793473.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.601.0.0154.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.853292.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.593.1.0155.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.8532110.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.593.1.0155.1 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.64.4173.0 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.1.2.183.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.1.2.122.7 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.1.2.175.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.01.2 MB04 / 10 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcer32122.9 MB08 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
ແກ້ໄຂ fingerprint USB1.1 ທີ່ປາກົດໃນ Windows 7 'ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງພິມ'.Acer32112.9 MB03 / 21 / 2011ດາວໂຫລດ
ການປ່ຽນແປງ EgisTec PBA OPROM ເພື່ອຮອງຮັບ Fingerprint USB 1.1.Acer32102.9 MB11 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
BIOSAcer32074.8 MB11 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer32062.9 MB10 / 12 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer31102.1 MB07 / 02 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer31092.1 MB07 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer WebCam ApplicationSuyin5.1.7.13.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin5.1.7.13.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin5.1.7.13.3 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.063.4 MB11 / 17 / 2011ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer PowerSmart Manager ApplicationAcer4.01.30139.1 MB06 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຫນຶ່ງຄິດກ່ຽວກັບ "ໂນ໊ດບຸ໊ກ Acer Aspire 8935G Windows XP, Vista, Win7 Driver, Utility"


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *