Acer Aspire 4750Z Notebook WinXP, Win7, Win8 Driver, Utility


ເອເຊີ Aspire 4750Z Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 4750Z ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32bit, Windows 7 32 / 64bit, ໄດເວີ Windows 8 32 / 64bit, ສາທານນູປະໂພກ, ການປັບປຸງແລະຄູ່ມື

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module DriverHuawei6.0.1.2892.2 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120747.6 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel10.1.5.100116.4 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120747.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel10.1.5.100116.4 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
AMT
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Intel iAMT DriverIntel7.0.0.11444.0 MB11 / 24 / 2011ດາວໂຫລດ
Intel iAMT DriverIntel7.0.0.11444.0 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.6690166.9 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6373117.0 MB11 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.6373149.3 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.6423154.2 MB02 / 02 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Atheros7.4.0.96177.5 MB11 / 16 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Broadcom6.5.0.2200173.9 MB11 / 16 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Broadcom6.3.0.730059.2 MB11 / 16 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Atheros7.2.0.60100.0 MB11 / 16 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0000.0206185.9 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.1.0.4500245.1 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderBroadcom1.0.0.22115.1 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom1.0.0.21815.0 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderBroadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.2.0.10212.5 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.2.0.10115.0 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.3.0.10205.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom14.4.0.412.8 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom14.4.0.45.2 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem Driverliteon2.2.992.0 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics15.2.2.033.1 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS8.100.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.12118.6 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.1.18.032.9 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS8.0.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
3.0 USB
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດ USB 3.0Renesas2.0.30.06.8 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດ USB 3.0Renesas2.0.30.06.8 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverNVIDIA9.10.051324.5 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.6883150.1 MB11 / 17 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2792111.6 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2792150.4 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.10.051324.5 MB11 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0546183.1 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.234557.4 MB11 / 15 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.234563.1 MB11 / 15 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.536123.0 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.6883113.0 MB11 / 22 / 2011ດາວໂຫລດ
WiMax
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver WiMaxIntel5.30.1005.391.6 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless Display
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless Display DriverIntel2.1.35.0133.3 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom6.30.59.2034.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel13.4.0.139138.7 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.235.1931.7 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.1.0.20934.6 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.235.1232.2 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.1.0.20934.8 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.01.8 MB12 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.038.6 MB01 / 19 / 2011ດາວໂຫລດ
ເອກະສານຂົນສົ່ງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D75)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D61)Samsung1.01.5 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D51)Panasonic1.01.0 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSimplo1.01.1 MB03 / 04 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D73)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS10D31)Sanyo1.01.1 MB12 / 30 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSimplo1.01.1 MB03 / 04 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຊຸດຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSimplo1.01.1 MB02 / 23 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcer2.198.0 MB04 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.177.9 MB04 / 10 / 2012ດາວໂຫລດ
ຮອງຮັບ Cypress touchpad.Acer2.1511.4 MB01 / 16 / 2012ດາວໂຫລດ
ສະຫນັບສະຫນູນຮູບພາບ NVIDIA GeForce 610M ແລະ GeForce GT 630M.Acer2.137.8 MB11 / 18 / 2011ດາວໂຫລດ
ອັບເດດ BT, Wifi, 3G ຈະຮັກສາສະຖານະການດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ເວລາສຸດທ້າຍ.Acer2.107.7 MB10 / 03 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.047.7 MB08 / 01 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.017.6 MB07 / 18 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.247.8 MB12 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G ApplicationAcer3.00.350022.4 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationCyberlink1.0.130623.4 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.300010.4 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek6.0.117.5 MB07 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.1.47.1 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost ApplicationIntel2.0.82.058.0 MB11 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *