Acer Aspire 4736, 4736G Windows XP, Vista, Windows 7 ໄດເວີ, ປະໂຍດ


ເອເຊີ Aspire 4736, 4736G Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 4736, 4736G ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Win7 32 / 64bit ໄດເວີ, ຊໍແວແລະຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.580256.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.580256.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີ Bluetooth (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450044.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450054.6 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.640049.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7500102.5 MB08 / 25 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.880056.9 MB08 / 25 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.2.5.33.3 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.88.6102.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.0.9.13.3 MB05 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.0.9.13.3 MB05 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.0.9.13.3 MB08 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderJmicron1.0.25.4900.5 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.201257.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດ Reader Card (RT5159)Realtek6.1.7600.301047.2 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderJmicron5.0.9.1898.8 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.201257.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີກາດກາດ (JMB385)Jmicron1.00.34.021009.5 KB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.0.0.10082.2 MB04 / 30 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດຊິສະເຊັດ (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntelv9.0.0.10082.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.48103.9 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.3985.2 MB07 / 30 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverAtheros1.0.0.394.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN (AR8131)Atheros1.0.0.104.5 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros1.0.0.414.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverConexant7.80.4.04.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgerev2.1.93.01.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.93.01.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.80.4.05.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA DriverIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA Driver IMSMIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA DriverIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA DriverIntel8.0.0.1039416.9 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics12.2.2.020.7 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2002.3019.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2002.3019.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.2.2.020.7 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7x5.2002.13069.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics14.0.4.029.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel6.14.10.500218.3 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.795274.1 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.795291.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.5903232.7 MB08 / 20 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.159119.9 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA Driver ສໍາຫລັບ UMAIntel8.15.10.189249.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ VGA ສໍາຫລັບ N10MGE1NVIDIA187.66197.5 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.795277.9 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.500220.0 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.159119.0 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.795289.3 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverRalink1.4.0.036.8 MB05 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.6.0.2395.3 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.7.0.3437.6 MB12 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (XB63 XB91 HB93)Atheros8.0.0.23821.1 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.5.0.577.1 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.0.0.787.0 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.48.3530.4 MB04 / 30 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.48.3520.5 MB04 / 30 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink2.2.0.036.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntelv12.1.0.145.5 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.6.1.2046.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.816.3 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.02.0 MB04 / 03 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບ unbootable.Acer2.082.5 MB03 / 03 / 2010ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.062.5 MB12 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.042.5 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer2.032.5 MB10 / 27 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.092.4 MB09 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.072.4 MB08 / 24 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.072.4 MB08 / 24 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.051.5 MB04 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer4.00300610.4 MB06 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.003.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.003.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationAcer3.0.043.2 MB12 / 29 / 2009ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer PowerSmart Manager ApplicationAcer4.01.301410.0 MB06 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer PowerSmart Manager ApplicationAcer4.01.30129.8 MB06 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.

ບໍ່ມີການດາວໂຫລດ OS ສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *