Acer Aspire 3830T, 3830TG Notebook Win7, Win8 Driver, Utility


ເອເຊີ Aspire 3830T Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 3830TG ໂນ໊ດບຸ໊ກ, Windows 7 32 / 64bit, Windows 8 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module DriverHuawei2.0.6.7122.2 MB12 / 09 / 2011ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei6.0.1.2717.1 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.6.7064.2 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.6.7122.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.6.7122.2 MB10 / 24 / 2012ດາວໂຫລດ
3G Module DriverHuawei2.0.6.7122.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel10.1.2.10049.7 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel10.6.0.100211.7 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
AMT
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Intel iAMT DriverIntel7.0.0.11444.0 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Intel iAMT DriverIntel7.1.3.1054.0 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverConexant8.54.39.5077.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Audio DriverConexant8.54.1.5521.0 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Audio DriverConexant8.54.17.5149.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Atheros7.4.0.96177.4 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Broadcom6.3.0.730059.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (3.0)Atheros7.2.0.83107.7 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.3.0.730059.2 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverAtheros7.2.0.60105.8 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (2.1)Atheros7.4.0.96177.5 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ Bluetooth (2.1 ແລະ 4.0)Broadcom6.5.0.2200173.8 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Atheros7.4.0.96177.5 MB10 / 31 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດເວີບູທູທະ (4.0)Broadcom6.5.0.2200173.8 MB10 / 31 / 2011ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.2.9200.2812717.2 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.749.1 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7601.8510.8 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7601.8510.8 MB10 / 05 / 2011ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.2.0.10212.5 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.2.0.10212.5 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverAtheros2.1.0.76.0 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros1.0.0.364.7 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
LAN DriverAtheros1.0.0.364.7 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
MgmtEngine
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver ME (Management Engine)Intel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverELANTECH8.0.6.061.0 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.2.9.082.4 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics15.2.9.082.4 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverELANTECH8.0.6.361.0 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
USB
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດ USB (3.0)Renesas2.0.26.06.8 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
ໄດ USB 2.0NEC2.0.34.06.8 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.6721262.0 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2287144.9 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA Driver (Physx)NVIDIA9.10.051424.6 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.2418152.4 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.17.12.6721262.0 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.10.051424.6 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
WiMax
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver WiMaxIntel7.5.1007.269.7 MB10 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver WiMaxIntel7.5.1007.269.3 MB10 / 25 / 2012ດາວໂຫລດ
Driver WiMaxIntel6.2.1202.2632.5 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverRealtek1005.12.0105.201119.7 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.0.1.292.5 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.235.1931.7 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.0.0.2029.2 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRealtek2007.3.0821.201218.6 MB10 / 19 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel14.1.1.3101.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.82.9533.6 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros9.0.0.2029.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.034.2 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
ເອກະສານຂົນສົ່ງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຊຸດຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງSanyo1.0944.3 KB11 / 02 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS ຂອງຊຸດຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງPanasonic1.0724.6 KB11 / 02 / 2011ດາວໂຫລດ
MSDS, UN38.3, CNAS, COO ຂອງຊອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງ (AS11A3E)Sanyo1.01.2 MB01 / 17 / 2012ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້Acer1.030.1 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcer1.125.6 MB11 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.105.6 MB04 / 09 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.085.6 MB01 / 30 / 2012ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.075.6 MB11 / 21 / 2011ດາວໂຫລດ
1 ອັບເດດການແກ້ໄຂ logo ທັງຫມົດໃຫ້ 1024 * 768.2. ເພີ່ມການສໍາພັດ PAD ສໍາລັບ ALPS3. ແກ້ໄຂສະແດງອຸປະກອນຜິດພາດໃນໂຫມດຂໍ້ຄວາມ.Acer1.055.7 MB06 / 27 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.045.6 MB05 / 23 / 2011ດາວໂຫລດ
1 ອັບເດດ nVidia N12PGS VBIOS ກັບ 70.08.45.00.3E ສໍາລັບ P5LJ0 / P5LS0.2. ແກ້ໄຂຕົວແປຂໍ້ມູນຂອງ Vbios ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສາຍ SMT ໄປ 1024 * 768.3. ອັບເດດ Intel VBIOS v2111.4 ອັບເດດ Intel MCU v00000015 ສໍາລັບ 206A7 J-1 / D-2 Sandy Bridge CPU.Acer1.035.6 MB05 / 16 / 2011ດາວໂຫລດ
ເພີ່ມ 1.5 ຊັກຊ້າວິນາທີໃນ ZPODD _DSM ສໍາລັບ Super Multi HLDS (GU40N), The ODD ຕ້ອງ 1.5 ວິນາທີທີ່ຈະ wake ເຖິງຫຼັງຈາກການສະຫນອງພະລັງງານ.Acer1.025.6 MB04 / 18 / 2011ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G ApplicationAcer3.00.350122.6 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
3G ApplicationAcer3.00.300221.7 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationAcer1.0.190423.6 MB12 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ePower Application ApplicationAcer6.00.300811.1 MB12 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
ePower Application ApplicationAcer6.00.300611.0 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LaunchManager ApplicationDritek5.0.66.7 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.1.77.2 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
PowerSmart Manager ApplicationAcer6.01.300213.5 MB12 / 13 / 2011ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager ApplicationAcer6.01.300013.5 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Turbo Boost
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Boost MonitorIntel2.1.23.021.4 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Turbo Boost ApplicationIntel2.1.23.021.4 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ
USB Charge Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Charge Manager USBAcer1.00.30003.2 MB04 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Application Charge Manager USBAcer1.00.30003.2 MB04 / 18 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless Display
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Application Wireless DisplayIntel2.0.29.0114.9 MB04 / 14 / 2011ດາວໂຫລດ
Application Wireless DisplayIntel2.1.41.0131.0 MB12 / 12 / 2011ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *