Acer Aspire 2420 Notebook Windows XP, Vista ໄດເວີ, ປະໂຍດ


ເອເຊີ Aspire 2420 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 2420 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Windows Vista Drivers, Utilities, Update and Support Documents

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel7.6.0.101149.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel7.6.0.101149.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.549341.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.549337.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.554338.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.330096.6 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.390057.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.1.0.200058.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.8.30.5005.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.30.5005.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.96.701.126.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.30.5005.3 MB08 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.96.701.12a6.2 MB08 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4004.4 MB08 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.96.701.126.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.100924.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.100924.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek3.0.0.85.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel8.7.0.10052.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel8.3.0.10136.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom10.26.0.037.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.46.0.043.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.9.0.037.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem Driverliteon2.1.77.9676.8 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem Driverliteon2.1.77.9676.8 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverFoxconn7.62.0.01.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.6 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.74.0707.6 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverIntel6.14.10.483716.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel15.6.64.1.132912.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.14.10.131815.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel11.1.1.22143.6 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ 4311Broadcom4.100.15.52.6 MB09 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.102.15.632.9 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel11.1.1.2298.9 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel11.5.1.8189.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້Acer1.02.7 MB12 / 11 / 2008ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcerv1.131.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer GridVista
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer GridVista ApplicationAcer2.72.3171.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
eDataSecurity
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eFramework
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eLock
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Application eLock ManagementAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer Application eLock ManagementAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eNet
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eNet Management ApplicationAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eNet Management ApplicationAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer ePower Application ApplicationAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
ePresentation
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eSetting
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eSetting Application ApplicationAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eSetting Application ApplicationAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.042.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.132.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.045.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຄວາມຄິດ 2 ກ່ຽວກັບ "Acer Aspire 2420 Notebook Windows XP, Vista ໄດເວີ, ປະໂຍດ"


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *